12
Nov
2020
ОГОЛОШЕННЯ

10 грудня 2020 р. о 13:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д26.255.01 Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук

Нестеренка Олександра Васильовича зі спеціальності 05.13.06 – інформаційні технології.

Тема дисертації: «Методологія побудови автоматизованих систем інформаційно-аналітичного забезпечення адміністративного управління».

 

Науковий консультант: Трофимчук Олександр Миколайович, доктор технічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії наук України, директор Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору Національної академії наук України.

Офіційні опоненти:

Данилов Валерій Якович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри математичних методів системного аналізу Національного технічного університету України «КПІ імені Ігоря Сікорського» Міністерства освіти і науки України;

Копійка Олег Валентинович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу прикладної інформатики Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору Національної академії наук України;

Литвиненко Володимир Іванович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних технологій і комп’ютерних наук Херсонського національного технічного університету Міністерства освіти і науки України.