3
Лют
2021
ОГОЛОШЕННЯ

11 березня 2021 р. о 13-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д26.255.01 Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.

Кузьменко Лідії Володимирівни зі спеціальності 05.13.06 – інформаційні технології.

Тема дисертації: «Інформаційна технологія для створення перспективних гарантоздатних автоматизованих систем управління об’єктами критичної інфраструктури».

Науковий керівник – Гулак Геннадій Миколайович, кандидат технічних наук, доцент, завідувач лабораторії кібербезпеки (Інститут проблем математичних машин і систем Національної академії наук України, м. Київ).

Офіційний опонент – Субач Ігор Юрійович, доктор технічних наук, доцент, завідувач спеціальної кафедри (Інститут спеціального зв’язку та захисту інформації Національного технічного університету України  “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” Міністерства освіти і науки України, м. Київ).

Офіційний опонент – Рак Тарас Євгенович, доктор технічних наук, доцент, проректор з науково-педагогічної роботи, професор кафедри інформаційних технологій (Приватний заклад вищої освіти «ІТ СТЕП Університет, м. Львів).