25
Feb
2021
ОГОЛОШЕННЯ

27 квітня 2021 р. о 13:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д26.255.01 Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук

Терентьєва Олександра Миколайовича зі спеціальності 05.13.06 – інформаційні технології.

Тема дисертації: «Моделі, методи та інформаційні технології прогнозування нелінійних нестаціонарних процесів в умовах невизначеності».

Науковий консультант:

Трофимчук Олександр Миколайович, доктор технічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії наук України, директор Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору Національної академії наук України.

Офіційні опоненти:

Наконечний Олександр Григорович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри системного аналізу та теорії прийняття  рішень Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Малахов Євгеній Валерійович,  доктор технічних наук, завідувач кафедри математичного забезпечення комп’ютерних систем Одеського національного університету імені І. І. Мечникова;

Корабльов Микола Михайлович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри комп’ютерних інтелектуальних технологій і систем Харківського національного університету радіоелектроніки.

***

12 травня 2021 р. о 13:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.255.01 Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.13.06 – інформаційні технології

Гончара Андрія Володимировича,  провідного фахівця відділу освітніх програм Малої академії наук України.

Назва дисертації: “Онтологія трансдисциплінарної консолідації 3D-панорам”.

Науковий керівник: Довгий Станіслав Олексійович, академік НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач відділу фізичного і математичного моделювання  Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору Національної академії наук України.

Офіційні опоненти:

Морозова Ольга Ігорівна, доктор технічних наук, доцент, професор кафедри комп’ютерних систем, мереж і кібербезпеки Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»;

Капітан Руслан Борисович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри механіки, поліграфічних машин і технологій Черкаського державного технологічного університету.

***

14 травня 2021 р. о 13:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.255.01 Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук зі спеціальності 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи

Зеленського Кирила Харитоновича, доцент кафедри біомедичної кібернетики НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського».

Назва дисертації «Математичне моделювання масо і теплопереносу нелінійних полімерних матеріалів в екструдерах».

Науковий консультант: Трофимчук Олександр Михайлович, доктор технічних наук, професор, член-кореспондент НАНУ, директор Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України. Офіційні опоненти:

Кіріченко Людмила Олегівна, доктор технічних наук, професор, професор кафедри прикладної математики Харківського національного університету радіоелектроніки;

Іванюк Віталій Анатолійович, доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедрою інформатики Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка;

Синєглазов Віктор Михайлович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри авіаційних комп’ютерно-інтегрованих  комплексів Національного авіаційного університету України.