10
Ноя
2021
ОГОЛОШЕННЯ

9 грудня 2021 р. о 13:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.255.01 Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України відбудуться захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.13.06 – інформаційні технології:

  1. Пустовіта Олександра Сергійовича – молодшого наукового співробітника Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору Національної академії наук України.

Назва дисертації: “Застосування теорії екстремальних графів до сучасних проблем інформаційної безпеки”.

Науковий керівник: Устименко Василь Олександрович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач відділу інформаційної безпеки Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору Національної академії наук України.

Офіційні опоненти:

Петравчук Анатолій Петрович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри алгебри і математичної логіки механіко-математичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Семко Віктор Володимирович, доктор технічних наук, доцент, професор кафедри інформаційної та кібернетичної безпеки факультету інформаційної та кібернетичної безпеки Київського університету імені Бориса Грінченка.

  1. Єліссаві Камал Кхаліфа А. – асистента кафедри кібербезпеки та комп’ютерної інженерії Київського національного університету будівництва і архітектури.

Назва дисертації: “Методи підвищення сталості мережевої синхронізації в сучасній мультисервісній макромережі”.

Науковий керівник: Хлапонін Юрій Іванович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри кібербезпеки та комп’ютерної інженерії Київського національного університету будівництва і архітектури.

Офіційні опоненти:

Гаврилко Євген Володимирович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри автоматизації проектування енергетичних процесів і систем Київського національного технічного університету «Київський політехнічний інститут» імені Ігоря Сікорського;

Павленко Петро Миколайович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри організації авіаційних перевезень Національного авіаційного університету.