19
Авг
2019
ОГОЛОШЕННЯ

17 вересня 2019 р. о 1300 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д26.255.01 Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України відбудеться захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук:
Семка Олексія Вікторовича зі спеціальності 05.13.06 – інформаційні технології.
Тема дисертації: «Інформаційна технологія інтелектуального управління маршрутизацією в сенсорних мережах варіативної топології за умов обмежень і невизначеностей».
Науковий керівник – Бурячок Володимир Леонідович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційної та кібернетичної безпеки (Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ)
Офіційний опонент – Козлюк Ірина Олексіївна, доктор технічних наук, професор, професор кафедри телекомунікаційних систем факультету аеронавігації, електроніки та телекомунікацій (Національний авіаційний університет, м.Київ)
Офіційний опонент – Власенко Вадим Олександрович, кандидат технічних наук, доцент кафедри інформаційної та кібернетичної безпеки (Державний університет телекомунікацій, м.Київ)