27
Гру
2019
ОГОЛОШЕННЯ

28 січня 2020 р. о 13-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д26.255.01 Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук
Горлинського Бориса Вікторовича зі спеціальності 05.13.06 – інформаційні технології.
Тема дисертації: «Методи забезпечення достовірності інформації в безпроводових засобах передачі даних за рахунок адаптивного кодування».
Науковий керівник – Зайцев Сергій Васильович, доктор технічних наук, доцент, професор кафедри інформаційних та комп’ютерних систем (Чернігівський національний технологічний університет Міністерства освіти і науки України, м. Чернигів).
Офіційний опонент – Оксіюк Олександр Глібович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри кібербезпеки та захисту інформації (Київський національний університет імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України, м. Київ).
Офіційний опонент – Семко Віктор Володимирович, доктор технічних наук, доцент, професор кафедри інформаційної та кібернетичної безпеки (Київський університет імені Бориса Грінченка Міністерства освіти і науки України, м. Київ).