13
Сер
2019

ОГОЛОШЕННЯ
Правила прийому до аспірантури
в 2019 році

Згідно плану підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів через аспірантуру на 2019 рік за державним замовленням, затвердженим Розпорядженням Президії НАН України від 23.07.2019р. № 443 Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України оголошує конкурсний прийом до аспірантури за такими спеціальностями:
113 «Прикладна математика», 1 місце з відривом від виробництва.
122 «Комп’ютерні науки», 3 місця з відривом від виробництва.
До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра.
Вступники до аспірантури подають на ім’я директора Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України такі документи:
1) заяву;
2) особовий листок з обліку кадрів та 2 фотокартки;
3) список опублікованих наукових праць і винаходів. Особи, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові доповіді (реферати) з обраної ними наукової спеціальності;
4) копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном, – копію нострифікованого диплома);
5) копію паспорта та ідентифікаційного коду
6) паспорт та диплом про вищу освіту подаються вступником особисто
Документи подаються особисто за адресою:
Київ, Чоколівський бульвар, 13, кімн. 604.
Довідки за телефоном: (38044) 245-8838

Прийом документів на конкурс до аспірантури проводиться до 10 вересня 2019 року, а зарахування – 1 листопада 2019 року.
Вступні випробування до аспірантури складаються з:
– вступного іспиту із спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);
– вступного іспиту з іноземної мови в обсязі, який відповідає рівню В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Cambridgfe English Language Assessment, звільняється від складення вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом.
Вступні іспити до аспірантури в 2019 році проводяться у наступні строки:
1. Спеціальність – 17 вересня 2019 р., м.Київ, Чоколівський бульвар, 13, кімн.601.
2. Іноземна мова – 23 вересня 2019 р. в Центрі наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України, м.Київ, вул.Трьохсвятительська,4.
Оцінювання іспитів проводиться по п’ятибальній системі.
Результати вступних випробувань до аспірантури дійсні для вступу в аспірантуру Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору протягом одного календарного року.
За результатами проведення вступних випробувань до аспірантури приймальна комісія приймає рішення щодо кожного вступника окремо за наступною процедурою:
враховуються бали за вступні іспити, результати співбесіди, кількість статей по спеціальності, презентації дослідницьких пропозицій чи досягнень.
Рішення приймальної комісії про зарахування до аспірантури затверджується наказом директора Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України і оприлюднюється на сайті Інституту.