Інститут екології Карпат НАН України

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Факультет комп’ютерних наук та кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Київський Національний університет будівництва і архітектури

Київський університет імені Бориса Грінченка

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Національний університет харчових технологій

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Товариство з обмеженою відповідальністю “Картезіан-Європа”

Національний університет біоресурсів і природокористування України