Відділ фізичного і математичного моделювання

Механиком является не тот, кто пишет уравнения, а тот, кто их пишет так, что они интегрируются.

Профессор Н.Е. Жуковский

Довгий Станіслав Олексійович Академік Національної академії наук України, Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач відділом.

Гомілко Олександр Михайлович Доктор фізико-математичних наук, профессор, провідний науковий співробітник

Черній Дмитро Іванович Кандидат фізико-математичних наук, доцент, провідний науковий співробітник

Лебідь Олексій Григорович Кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

Лисенко Володимир Михайлович Кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

Гришко Наталя Володимирівна Старший науковий співробітник

Черній Поліна Дмитрівна Магістр, молодший науковий співробітник

За сумісництвом у відділі працюють:

 • Редько Володимир Нікифорович Академік Національної Академії Наук України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, доктор фізико-математичних наук, профессор, головний науковий співробітник (за сумісництвом)
 • Ляшко Сергій Іванович Член-кореспондент НАН України, Лауреат Державної премії України у галузі науки і техніки, доктор фізико-математичних наук, профессор, головний науковий співробітник (за сумісництвом)
 • Гуржій Олександр Андрійович Доктор фізико-математичних наук, профессор, провідний науковий співробітник (за сумісництвом)
 • Каян Володимир Павлович Кандидат технічних наук,  старший науковий співробітник (за сумісництвом)
 • Черній Дмитро Іванович  Кандидат фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник (за сумісництвом)
 • Королюк Д.В.  Кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник (за сумісництвом)

 

ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • Теоретичні  та експериментальні дослідження нестаціонарних фізичних процесів і динамічних систем для побудови нових нелінійних математичних моделей.
 • Розробка обчислювальних технологій, які  комплексно поєднують математичні моделі, чисельні методи математичної фізики та алгоритми.
 • Розробка нових ефективних методів візуалізації та відображення інформації.
 • Розробка обчислювальних технологій моделювання для систем інженерно-технологічного призначення.
 • Розробка обчислювальних технологій моделювання для систем прогнозування складних фізичних, динамічних і геодинамічних процесів.
 • Побудова математичних моделей «system-of-systems» (система систем, суперсистема) і обчислювальних технологій для перспективних інформаційних комплексів, що представляють собою сукупність проблемно-орієнтованих або спеціалізованих систем, об’єднаних воєдино своїми ресурсами і можливостями, для створення нової інтегрованої системи, яка зможе запропонувати більшу функціональність і продуктивність, ніж просто сума складових компонент.

 

РЕЗУЛЬТАТИ та ДОСЯГНЕННЯ

 • Розробка нових ефективних методів візуалізації та відображення результатів фізичного експерименту.
 • Розробка математичних моделей складних фізичних явищ та ефектів.
 • Проведення обчислювального експерименту з виявлення складних фізичних явищ та ефектів.
 • Розробка обчислювальних технологій, які комплексно поєднують математичні моделі, чисельні методи математичної фізики та алгоритми.
 • Розробка обчислювальних технологій моделювання для систем інженерно-технологічного призначення.
 • Розробка математичних моделей аеродинамічних впливів на компоновки перспективних ЛА.
 • Проведення обчислювального експерименту з виявлення складних фізичних явищ та ефектів.
 • Розробка обчислювальних технологій моделювання для систем прогнозування складних фізичних, динамічних і геодинамічних процесів.
 • Розробка обчислювальних технологій комп’ютерного моделювання для систем інженерно-технологічного призначення.
 • Розробка обчислювальних технологій, для інформаційного забезпечення мобільних моделюючих систем.

ІТГІП НАНУ є співорганізатором Міжнародних симпозіумів «Методи дискретних особливостей в задачах математичної фізики/Discrete Singularities Methods in Mathematical Physics» ( МДОЗМФ/DSMMPh) на яких регулярно представляються та обговорюються основні експериментальні та теоретичні результати.

International Symposium «Метод дискретних особливостей в задачах математичної фізики /Discrete Singularities Methods in Mathematical Physics» МДОЗМФ/DSMMPh

   

Співробітники відділу фізичного та математичного моделювання регулярно представляють основні експериментальні та теоретичні результати на різних міжнародних наукових форумах, таких, як

International Congress of Theoretical and Applied Mechanics, ICTAM
International Conference «Проблеми прийняття рішень в умовах невизначеності» PROBLEMS OF DECISION MAKING UNDER UNCERTAINTIES Faculty of Cybernetics, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine
Міжнародна наукова конференція.”Моделювання та дослідження стійкості динамічних систем/Dynamical System Modeling and Stability Investigation” DSMSI PDMU
International Symposium «Метод дискретних особливостей в задачах математичної фізики /Discrete Singularities Methods in Mathematical Physics» МДОЗМФ/DSMMPh
Міжнародна наукова конференція “Обчислювальна та прикладна математика/Computational and Applied Mathematics” CAM Faculty of Cybernetics, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine