Відділ фізичного і математичного моделювання

Механиком является не тот, кто пишет уравнения, а тот, кто их пишет так, что они интегрируются.

Профессор Н.Е. Жуковский

Завідуючий відділом

Довгий Станіслав Олексійович

Академік Національної академії наук України (Відділення наук про Землю, геодинаміка геологічного середовища), Академік Національної академії педагогічних наук України (Відділення загальної середньої освіти), Академік Європейської академії наук, мистецтв і літератури, доктор фізико-математичних наук, професор.

Заслужений діяч науки і техніки України (2001); Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки за цикл наукових праць «Розв’язання проблем раціонального природокористування методами аерокосмічного зондування Землі та моделювання геодинамічних процесів» (в складі колективу, керівник проекту) (2005); Лауреат Державної премії України в галузі освіти за цикл робіт «Всеукраїнський освітній Інтернет-портал «Острів знань» (в складі колективу, керівник проекту) (2012); Лауреат Державної премії України в галузі освіти за наукову роботу «Науково-освітній портал «Тарас Григорович Шевченко» (2017).

Нагороджений Орденом «За заслуги» I ст. (2012), II ст. (2009), III ст. (2004); Орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня; Почесною грамотою Верховної Ради України; Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2002); Відомчими відзнаками і нагородами Міністерства освіти і науки України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства транспорту та зв’язку України, Міністерства культури і туризму України, Міністерства оборони України, Національної академії наук України, Національної академії педагогічних наук України, Української православної церкви, Православної церкви України та ряду міжнародних організацій і установ; Міжнародною літературною премією ім. М. В. Гоголя «За внесок у популяризацію шевченківської спадщини в Україні та за кордоном» (2015); Премією ім. М. О. Лукаша «За популяризацію української культури в Україні та за її межами»; Премією НАН України імені В. С. Михалевича за цикл робіт «Аналіз деяких класів багатокомпонентних розподілених систем» (2009); Премією НАН України імені А. О. Дородніцина за цикл робіт «Методи, алгоритми, інформаційні технології комплексного аналізу складних об’єктів» (2013); Премією НАН України імені О. К. Антонова за серію праць «Теоретичне та науково-практичне забезпечення покращення аеродинамічних характеристик крил і літальних апаратів при створенні перспективної авіаційної техніки» (2019).

Автор понад 600 наукових праць, в тому числі 38 патентів та авторських свідоцтв, 42 монографій, підручників та енциклопедичних видань.

Основні напрями наукових досліджень: обчислювальна математика; математичне моделювання; обчислювальний та фізичний експеримент; геодинаміка навколишнього середовища; інформаційно-комунікаційні технології.

Електронна пошта: itgis@nas.gov.ua

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-1078-0162

В.о. головного наукового співробітника

Воробієнко Петро Петрович

Доктор технічних наук, професор, 11 монографій, 19 підручників та навчальних посібників, 99 статей, 24 авторських свідоцтв  на винахід і патентів.

2009 – лауреат Державної премії в галузі науки і техніки.

2010 – член кореспондент Національної академії педагогічних наук.

Нагороди – ордени за заслуги 2 і 3 ступенів, грамота Кабінету Міністрів України.

Електронна пошта: itgis@nas.gov.ua

ORCID ID:

Провідний науковий співробітник

Гомiлко Олександр Михайлович

Доктор фiзико-математичнх наук, професор.

Автор бiльш як 120 наукових праць, в тому числi 2 монограiй

Науковi iнтереси: niвгрупи лiнiйних операторiв, спектральна теорiя звичайних диференцiальних операторiв, грамичнi задачi математичноi фiзики.

E-mail: alex@gomilko.com
ORCID ID: https://orcid.org./0000-0002-4915-1120

В.о. провідного наукового співробітника

Єгоров Віктор Богданович

Доктор технічних наук, публікацій наукових – 52, в тому числі 3 монографії.

Основні напрями наукової діяльності: автоматизація процесів управління, проектування та інтеграція робототехнічних комплексів, інтеграція колаборативної робототехніки.

Електронна пошта: itgis@nas.gov.ua

ORCID ID:

Старший науковий співробітник

Каян Володимир Павлович

Кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

Медаль В.І.Вернадського (Посв.№50 від 08.07.2017р) «За особистий вагомий внесок у розвиток науки та освіти» від Національної академії наук України та Малої академії наук України

Автор 130 публікацій в тому числі 30 Патентів та авторських свідоцтв України, Росії та СРСР.

Основні напрямки наукових досліджень: використання відновлюваних джерел енергії; вітроенергетика – створення та дослідження нових перетворювачів кінетичної енергії вітрових та водних потоків; екологічна безпека та збалансоване природокористування.

Електронна пошта: kayan@ua.fm ; vladkaian43@gmail.com

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-4740-2301

Старший науковий співробітник

Тімков Валерій Федорович

Кандидат технічних наук, доцент, член-кореспондент Міжнародної Академії Інформаційних

Технологій (МАІТ).

Автор понад 70 публікацій.

Основні напрями наукових досліджень: розпізнавання образів; нейронні мережі; штучний інтелект; захист від активних та пасивних завад в телекомунікаційних системах та мережах; фізико-математичне моделювання, експериментальне та теоретичне дослідження гравітаційно-електромагнітного резонансу; створення на основі гравітаційно-електромагнітного резонансу Землі нових джерел електричного живлення.

Електронна пошта: valerytimkov@gmail.com

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-7496-1419

Науковий співробітник

Засенко Олексій Юрійович

Кандидат економічних наук.

Автор 7 статей у фахових наукових журналах і збірниках наукових праць, у тому числі в 2 закордонних наукових виданнях; 7 матеріалів тез доповідей на наукових конференціях, та є співавтором монографії. Приймав участь у 8-ми всеукраїнських та міжнародних конференціях і симпозіумах, в тому числі в Литві, Латвії, Австрії та Польщі.

Основні напрями наукових досліджень: дослідження теоретичних положень і стратегій інтеграції України у систему електронної комерції ЄС; дослідження розвитку міжнародної електронної комерції України в умовах європейської інтеграції; формування її сучасних детермінант на єдиному внутрішньому ринку ЄС.

Електронна пошта: circles.calendars@gmail.com

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-2943-3021

Молодший науковий співробітник

Черній Поліна Дмитрівна

Магістр прикладної математики

Основні напрямки наукових досліджень: моделювання поширення інформації, інформаційні операції в соціальних мережах, поширення інформації в онлайн соціальних мережах, моделювання впливу інформаційний повідомлень.

Електронна пошта: polina.cherniy@gmail.com

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-7469-0890

Провідні інженери відділу

.

.

Василенко Анастасія Олександрівна

Василенко Анастасія Олександрівна

.

.

.

.

Житницький Борис Володимирович

.
.
.
.
.

Гірич Наталія Георгіївна

Кирилюк Галина Анатоліївна

Черній Олена Валентинівна

.

Сумісники

.

Головний науковий співробітник за сумісництвом

Макаров Володимир Леонідович

Доктор фізико-математичних наук, професор, академік НАН України.

.

Провідний науковий співробітник за сумісництвом

Королюк Дмитро Володимирович

Доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник.

.

Провідний науковий співробітник за сумісництвом

Пічкур Володимир Володимирович

Доктор фізико-математичних наук, доцент.

.

Провідний науковий співробітник за сумісництвом

Поліщук І.Ю.

Кандидат хімічних наук.

.

Провідний науковий співробітник за сумісництвом

Черній Дмитро Іванович

Доктор технічних наук, доцент.

.

Старший науковий співробітник за сумісництвом

Горбань І.М.

Кандидат фізико-математичних наук.

.
.

ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • Теоретичні  та експериментальні дослідження нестаціонарних фізичних процесів і динамічних систем для побудови нових нелінійних математичних моделей.
 • Розробка обчислювальних технологій, які  комплексно поєднують математичні моделі, чисельні методи математичної фізики та алгоритми.
 • Розробка нових ефективних методів візуалізації та відображення інформації.
 • Розробка обчислювальних технологій моделювання для систем інженерно-технологічного призначення.
 • Розробка обчислювальних технологій моделювання для систем прогнозування складних фізичних, динамічних і геодинамічних процесів.
 • Побудова математичних моделей «system-of-systems» (система систем, суперсистема) і обчислювальних технологій для перспективних інформаційних комплексів, що представляють собою сукупність проблемно-орієнтованих або спеціалізованих систем, об’єднаних воєдино своїми ресурсами і можливостями, для створення нової інтегрованої системи, яка зможе запропонувати більшу функціональність і продуктивність, ніж просто сума складових компонент.

РЕЗУЛЬТАТИ та ДОСЯГНЕННЯ

 • Розробка нових ефективних методів візуалізації та відображення результатів фізичного експерименту.
 • Розробка математичних моделей складних фізичних явищ та ефектів.
 • Проведення обчислювального експерименту з виявлення складних фізичних явищ та ефектів.
 • Розробка обчислювальних технологій, які комплексно поєднують математичні моделі, чисельні методи математичної фізики та алгоритми.
 • Розробка обчислювальних технологій моделювання для систем інженерно-технологічного призначення.
 • Розробка математичних моделей аеродинамічних впливів на компоновки перспективних ЛА.
 • Проведення обчислювального експерименту з виявлення складних фізичних явищ та ефектів.
 • Розробка обчислювальних технологій моделювання для систем прогнозування складних фізичних, динамічних і геодинамічних процесів.
 • Розробка обчислювальних технологій комп’ютерного моделювання для систем інженерно-технологічного призначення.
 • Розробка обчислювальних технологій, для інформаційного забезпечення мобільних моделюючих систем.

ІТГІП НАНУ є співорганізатором Міжнародних симпозіумів «Методи дискретних особливостей в задачах математичної фізики/Discrete Singularities Methods in Mathematical Physics» ( МДОЗМФ/DSMMPh) на яких регулярно представляються та обговорюються основні експериментальні та теоретичні результати.

International Symposium «Метод дискретних особливостей в задачах математичної фізики /Discrete Singularities Methods in Mathematical Physics» МДОЗМФ/DSMMPh

   

Співробітники відділу фізичного та математичного моделювання регулярно представляють основні експериментальні та теоретичні результати на різних міжнародних наукових форумах, таких, як

International Congress of Theoretical and Applied Mechanics, ICTAM
International Conference «Проблеми прийняття рішень в умовах невизначеності» PROBLEMS OF DECISION MAKING UNDER UNCERTAINTIES Faculty of Cybernetics, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine
Міжнародна наукова конференція.”Моделювання та дослідження стійкості динамічних систем/Dynamical System Modeling and Stability Investigation” DSMSI PDMU
International Symposium «Метод дискретних особливостей в задачах математичної фізики /Discrete Singularities Methods in Mathematical Physics» МДОЗМФ/DSMMPh
Міжнародна наукова конференція “Обчислювальна та прикладна математика/Computational and Applied Mathematics” CAM Faculty of Cybernetics, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine