15-19 липня 2013 року до  Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору Національної академії наук України з робочим візитом перебували вчені Інституту Океанології Болгарської академії наук.

Мета робочого візиту  – проведення наради в рамках виконання Україно-Болгарського проекту з розробки геоінформаційної системи космічного моніторингу екологічного стану морських вод в портах и на суднохідних  шляхах українського сектору Чорного моря.

В рамках робочого візиту проведено спільний науково-практичний семінар.

На семінарі були присутні:

 •  від Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України:Довгий О.С. – член-кореспондент НАН України, академік НАПН України,  директор;Трофимчук О.М. – член-кореспондент НАН України, заступник директора з наукової роботи;

  Радчук В.В. – доктор геологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділом досліджень навколишнього середовища;

  Красовський Г.Я. – доктор технічних наук, професор, директор СВФ ДНВЦ «Природа»

  та інші науковці Інституту.

 • від Інституту океанології Болгарської АН:Атанас Палазов – професор, директор;Віолета Слабакова – науковий співробітник ІІ ст. інж., докторант;

  Огняна Христова – науковий співробітник І ст.;

  Еліца Стефанова – аспірант.

Під час роботи семінару С.О. Довгий та А. Апазов  наголосили на основних напрямках діяльності інститутів, обговорили результати річної співпраці та  окреслили коло завдань для подальшого співробітництва двох установ.

Були заслухані доповіді українських  та болгарських науковців, зокрема: Трофимчука О.М. – «Сучасний стан розробки та впровадження інформаційних технологій в завданнях підтримки рішень з управління охорони навколишнього середовища»;  Красовського Г.Я. – «Технологія використання космічних знімків NOAA для завдань навколишнього середивища»;  Палазова А. – «ПОМОС – Порт оперативної морської системи спостережень (POMOS – Port Operational Marine J,serving System); Слабакової В. – «Використання технологій дистанційного зондування Землі для екологічного моніторингу Північно-західної частини Чорного моря.»

Під час робочого візиту колег Інституту океанології Болгарської академії наук проведено круглий стіл з обговорення можливостей подальшої співпраці України та Болгарії в рамках проекту «Розробки макету геоінформаційної системи космічного моніторингу екологічного стану морських вод в портах и на суднохідних  шляхах українського сектору Чорного моря», а також  участь фахівців інститутів в роботі наукових конференцій, організаторами яких вони будуть, Європейських проектах  та програмах.

За підсумками проведених спільних заходів  підписано договір про співпрацю між Інститутом телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України та Інститутом океанології Болгарської АН.C