Правила прийому

Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України оголошує конкурсний прийом до аспірантури за такими спеціальностями:

  • 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи», 1 місце з відривом від виробництва.
  • 05.13.06 «Інформаційні технології», 5 місць (1 – з відривом, 4 – без відриву від виробництва).

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра.

Вступники до аспірантури подають на ім’я директора Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України такі документи:

  1. заяву;
  2. особовий листок з обліку кадрів та 2 фотокартки;
  3. список опублікованих наукових праць і винаходів. Особи, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові доповіді (реферати) з обраної ними наукової спеціальності;
  4. медичну довідку про стан здоров’я за формою № 286-у;
  5. копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном, – копію нострифікованого диплома);
  6. посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності складених кандидатських іспитів);
  7. паспорт та диплом про вищу освіту подаються вступником особисто.

Документи подаються особисто за адресою:

Київ, Чоколівський бульвар, 13, кімн. 609.

Довідки за телефоном:

(38044) 245-8838

Прийом документів проводиться до 10 вересня поточного року, а зарахування – 1 листопада поточного року.

Інформація про отримання ліцензії та викладачів аспірантури розташована нижче за посиланнями:

1) Витяг з Наказу МОН

2) Викладачі аспірантури