Правила прийому

Правила прийому до аспірантури в 2021 році

Наказ про зарахування

 

 

Програми вступних іспитів:

1) Для здобуття освітнього рівня «доктор філософії» за спеціальністю 122 – компютерні науки

2) Для здобуття освітнього рівня «доктор філософії» за спеціальністю 113 – прикладна математика

Інформація про отримання ліцензії та викладачів аспірантури розташована нижче за посиланнями:

1) Витяг з Наказу МОН

2) Викладачі аспірантури

Освітні програми

  1. Освітньо-наукова програма “Прикладна математика”
  2. Освітньо-наукова програма “Комп’ютерні науки”

Внутрішня система забезпечення якості освіти та освітньої діяльності

Перейти за посиланням

Силабуси

Перейти за посиланням

Положення про порядок підготовки здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) та науковому рівні вищої освіти

Скринька довіри ІТГІП НАНУ