Автори: Квасниця І.В., Павлишин В.І., Косовський Я.О.

Монографія висвітлює питання мінералогії і кристалогенезису саморідної міді України. Стисло охарактеризовано поширення міді у природі і загальна мінералогія самородної міді. Розглянута геологічна позиція рудо проявів самородної міді на території України. Наведено нарис історії вивчення самородної міді України. Ґрунтовно висвітлена кристаломорфологія самородної міді із родовищ світу. Наведені результати детальних досліджень морфології, кристаломорфологія, хімічного складу та анатомії самородної міді із різних рудопроявів України.

Детально вивчено пара генні мінерали самородної міді: самородні срібло, залізо, свинець.

Завершується книга моделлю кристалогенезису самородної міді України та аналізом її типоморфізму.