Scientific and pedagogical staff

 

Науково-педагогічний склад Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України та дисципліни, які вони викладають

ПІБ викладача, науковий ступінь, вчена званняКод н/дДисциплінаКількість кредитів
Спеціальність 113 прикладна математика

Кряжич Ольга Олександрівна, к.т.н.
ОК.03Методологія, організація та технологія наукових досліджень6

Миронцов Микита Леонідович,
д.ф.-м.н., с.н.с.
ОК.04Числові методи розв’язання задач математичної фізики2

Довгий Станіслав Олексійович,
д.ф.-м.н., професор, академік НАН України
ОК.05Обчислювальні технології2

Ляшко Сергій Іванович, д.ф.-м.н., професор, член-кореспондент НАН України
ОК.06Проблеми та методи математичної фізики2

Устименко Василь Олександрович,
д.ф.-м.н., професор
ОК.07Математичні моделі дискретної математики та їх застосування2

Стефанишин Дмитро Володимирович, д.т.н., доцент
ВБ.01Основи математичного моделювання за емпіричними даними3
Миронцов Микита Леонідович,
д.ф.-м.н., с.н.с.
ВБ.02Інтерпретація експерименту. Розв’язання обернених задач3

Черній Дмитро Іванович, к.ф.-м.н., доцент
ВБ.03Сучасні чисельні методи розв’язку граничних задач математичної фізики3
Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - Чикрій-809x1024.jpg
Чикрій Аркадій Олексійович, д.ф.-м.н., професор, академік НАН України
ВБ.04Детермінований хаос в нелінійних динамічних системах3

Калюх Юрій Іванович, д.т.н. професор
ВБ.05Чисельні методи та прикладні алгоритми розрахунку зсувів3

Королюк Дмитро Володимирович,
д.ф.-м.н., с.н.с.
ВБ.06Математичне моделювання і задачі статистичного оцінювання3
Спеціальність 122 комп’ютерні науки
Кряжич Ольга Олександрівна, к.т.н.ОК.03Методологія, організація та технологія наукових досліджень6

Трофимчук Олександр Миколайович, д.т.н., професор, член-кореспондент НАН України
ОК.04Основи моніторингу2

Копійка Олег Валентинович, д.т.н., с.н.с.
ОК.05Розвиток інформаційного суспільства в Україні2

Анпілова Євгенія Сергіївна, к.т.н., с.н.с.
ОК.06Основи геоінформаційних систем2

Триснюк Василь Миколайович,
д.т.н., с.н.с.
ОК.07Індикативне оцінювання рівня розвитку інформаційного суспільства2

Бідюк Петро Іванович, д.т.н., професор
ВБ.01Інформаційні технології моделювання і прогнозування нестаціонарних процесів3
Трофимчук Олександр Миколайович, д.т.н., професор, член-кореспондент НАН УкраїниВБ.02Основи сучасних методів дистанційного зондування Землі3
Триснюк Василь Миколайович,
д.т.н., с.н.с.
ВБ.03Екологічна інтерпретація даних ДЗЗ з використанням ГІС-технологій3

Яковлєв Євген Олександрович,
д.т.н., с.н.с.
ВБ.04Геоінформаційне забезпечення еколого-геологічних досліджень3

Шевякіна Наталя Анатоліївна, к.т.н.
ВБ.05Інформаційні технології для досліджень навколишнього середовища3

Волошкіна Олена Семенівна,
д.т.н., професор
ВБ.06Збалансоване природокористування та сталий розвиток екосистем3

Рогожин Олексій Георгійович,
д.е.н., с.н.с.
ВБ.07Постановка задач на розробку інформаційних систем у соціально-економічній сфері3