Науково-педагогічний склад Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України та дисципліни, які вони викладають

Спеціальність 113 Прикладна математика

Кряжич Ольга Олександрівна

к.т.н.

Дисципліна: ОК.03 Методологія, організація та технологія наукових досліджень

Кількість кредитів: 6

Миронцов Микита Леонідович

д.ф.-м.н., с.н.с.

Дисципліна: ОК.04 Числові методи розв’язання задач математичної фізики

Кількість кредитів: 2

Дисципліна: ВБ.02 Інтерпретація експерименту. Розв’язання обернених задач

Кількість кредитів: 3

Довгий Станіслав Олексійович

д.ф.-м.н., професор, академік НАН України

Дисципліна: ОК.05 Обчислювальні технології

Кількість кредитів: 2

Ляшко Сергій Іванович

д.ф.-м.н., професор, член-кореспондент НАН України

Дисципліна: ОК.06 Проблеми та методи математичної фізики

Кількість кредитів: 2

Устименко Василь Олександрович

д.ф.-м.н., професор

Дисципліна: ОК.07 Математичні моделі дискретної математики та їх застосування

Кількість кредитів: 2

Стефанишин Дмитро Володимирович

д.т.н., доцент

Дисципліна: ВБ.01 Основи математичного моделювання за емпіричними даними

Кількість кредитів: 3

Черній Дмитро Іванович

к.ф.-м.н., доцент

Дисципліна: ВБ.03 Сучасні чисельні методи розв’язку граничних задач математичної фізики

Кількість кредитів: 3

Чикрій Аркадій Олексійович

д.ф.-м.н., професор, академік НАН України

Дисципліна: ВБ.04 Детермінований хаос в нелінійних динамічних системах

Кількість кредитів: 3

Калюх Юрій Іванович

д.т.н. професор

Дисципліна: ВБ.05 Чисельні методи та прикладні алгоритми розрахунку зсувів

Кількість кредитів: 3

Королюк Дмитро Володимирович

д.ф.-м.н., с.н.с.

Дисципліна: ВБ.06 Математичне моделювання і задачі статистичного оцінювання

Кількість кредитів: 3

Спеціальність 122 Комп’ютерні науки

Кряжич Ольга Олександрівна

к.т.н.

Дисципліна: ОК.03 Методологія, організація та технологія наукових досліджень

Кількість кредитів: 6

Трофимчук Олександр Миколайович

д.т.н., професор, член-кореспондент НАН України

Дисципліна: ОК.04 Основи моніторингу

Кількість кредитів: 2

Дисципліна: ВБ.02 Основи сучасних методів дистанційного зондування Землі

Кількість кредитів: 3

Триснюк Василь Миколайович

д.т.н., с.н.с.

Дисципліна: ОК.07 Індикативне оцінювання рівня розвитку інформаційного суспільства

Кількість кредитів: 2

Дисципліна: ВБ.03 Екологічна інтерпретація даних ДЗЗ з використанням ГІС-технологій

Кількість кредитів: 3

Рогожин Олексій Георгійович

д.е.н., с.н.с.

Дисципліна: ВБ.07 Постановка задач на розробку інформаційних систем у соціально-економічній сфері

Кількість кредитів: 3

Анпілова Євгенія Сергіївна

к.т.н., с.н.с.

Дисципліна: ОК.06 Основи геоінформаційних систем

Кількість кредитів: 2

Бідюк Петро Іванович

д.т.н., професор

Дисципліна: ВБ.01 Інформаційні технології моделювання і прогнозування нестаціонарних процесів

Кількість кредитів: 3

Яковлєв Євген Олександрович

д.т.н., с.н.с.

Дисципліна: ВБ.04 Геоінформаційне забезпечення еколого-геологічних досліджень

Кількість кредитів: 3

Шевякіна Наталя Анатоліївна

к.т.н.

Дисципліна: ВБ.05 Інформаційні технології для досліджень навколишнього середовища

Кількість кредитів: 3

Волошкіна Олена Семенівна

д.т.н., професор

Дисципліна: ВБ.06 Збалансоване природокористування та сталий розвиток екосистем

Кількість кредитів: 3