Доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник.

Винахідник року НАН України, член спеціалізованої вченої ради Д26.255.01 з присудження наукових ступенів доктора (кандидата) технічних наук. Лауреат Премії Президента України для молодих вчених за поданням Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки; лауреат Премії Верховної Ради України молодим вченим; лауреат Премії НАН України для молодих учених; нагороджений медаллю ім. В.В. Фединського «За вагомий внесок у фундаментальну геофізику»; постановою Президії Національної академії наук України нагороджено відзнакою для молодих вчених «Талант, натхнення, праця». Переможець конкурсу проектів науково-дослідних робіт молодих учених НАН України (2019, 2020 рр.); Грант Президента України для докторів наук (2019 р.); гранти Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених (2011, 2012, 2015 рр.); стипендіат Іменної стипендії Верховної Ради України для найбільш талановитих молодих вчених (2012, 2015); стипендіат Президента України (2009-2011) ; SPWLA student-grant (2001-2002).

Автор більше 100 наукових статей у фахових рецензованих періодичних виданнях, 7 монографій (5 у співавторстві), 23 патентів та 6 авторських свідоцтв на комп’ютерну програму, більше 100 тез на різних наукових конференціях.

Наукові інтереси: геофізичні дослідження свердловин, математична фізика, функціональний аналіз, обчислювальні методи.