Доктор технічних наук (Математичне моделювання та обчислювальні методи), професор.

Основні напрямки наукових досліджень: механіка ґрунтів, неруйнівні методи і системи моніторингу та діагностування будівельних конструкцій, математичне моделювання.