Доктор економічних наук, кандидат географічних наук, старший науковий співробітник.

Автор понад 120 публікацій.

Основні напрями наукових досліджень: розроблення ГІС-систем моніторингу, прогнозування і оцінки еколого-економічних наслідків забруднення довкілля, зокрема від звалищ твердих побутових відходів; аналіз природних і техногенних факторів посилення загрози та оцінка ризику руйнування споруд, зокрема об’єктів критичної інфраструктури, особливо внаслідок деградації лесових і лесово-суглиністих порід на регіональному рівні в умовах змін клімату в Україні; моделювання економіко-демографічних процесів в Україні; аналіз передумов активізації інноваційних процесів в Україні, зокрема закономірностей економічної динаміки та зміни технологічних укладів.