Доктор технічних наук за спеціальністю 05.23.02 “Основи і фундаменти”, старший науковий співробітник за спеціальністю “Механіка деформівного твердого тіла”.

Нагороджений Ювілейною почесною грамотою Президії Національної академії наук до 100 річчя НАНУ.

Автор більше 85 наукових публікацій, співавтор 3-х монографій.

Основні напрями наукових досліджень: динамічна взаємодія фундаментів споруд з ґрунтовою основою, фізико-математичні моделі ґрунтового середовища, динамічні контактні задачі,  метод ортогональних поліномів, сейсмостійкість споруд.