“Механіком є не той, хто пише рівняння, а той, хто їх пише так, що вони інтегруються”, – Професор М.Є. Жуковський

Завідуючий відділом

Співробітники відділу

Старший науковий співробітник

Молодший науковий співробітник

Співробітники відділу за сумісництвом

Провідний науковий співробітник

Королюк Дмитро Володимирович

Доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник

Провідний науковий співробітник

Пічкур Володимир Володимирович

Доктор фізико-математичних наук, доцент

Провідний науковий співробітник

Черній Дмитро Іванович

Доктор технічних наук, доцент

Основні напрями наукової діяльності

 • Теоретичні  та експериментальні дослідження нестаціонарних фізичних процесів і динамічних систем для побудови нових нелінійних математичних моделей.
 • Розробка обчислювальних технологій, які  комплексно поєднують математичні моделі, чисельні методи математичної фізики та алгоритми.
 • Розробка нових ефективних методів візуалізації та відображення інформації.
 • Розробка обчислювальних технологій моделювання для систем інженерно-технологічного призначення.
 • Розробка обчислювальних технологій моделювання для систем прогнозування складних фізичних, динамічних і геодинамічних процесів.
 • Побудова математичних моделей «system-of-systems» (система систем, суперсистема) і обчислювальних технологій для перспективних інформаційних комплексів, що представляють собою сукупність проблемно-орієнтованих або спеціалізованих систем, об’єднаних воєдино своїми ресурсами і можливостями, для створення нової інтегрованої системи, яка зможе запропонувати більшу функціональність і продуктивність, ніж просто сума складових компонент.

Результати та досягнення

 • Розробка нових ефективних методів візуалізації та відображення результатів фізичного експерименту.
 • Розробка математичних моделей складних фізичних явищ та ефектів.
 • Проведення обчислювального експерименту з виявлення складних фізичних явищ та ефектів.
 • Розробка обчислювальних технологій, які комплексно поєднують математичні моделі, чисельні методи математичної фізики та алгоритми.
 • Розробка обчислювальних технологій моделювання для систем інженерно-технологічного призначення.
 • Розробка математичних моделей аеродинамічних впливів на компоновки перспективних ЛА.
 • Проведення обчислювального експерименту з виявлення складних фізичних явищ та ефектів.
 • Розробка обчислювальних технологій моделювання для систем прогнозування складних фізичних, динамічних і геодинамічних процесів.
 • Розробка обчислювальних технологій комп’ютерного моделювання для систем інженерно-технологічного призначення.
 • Розробка обчислювальних технологій, для інформаційного забезпечення мобільних моделюючих систем.

ІТГІП НАНУ є співорганізатором Міжнародних симпозіумів «Методи дискретних особливостей в задачах математичної фізики/Discrete Singularities Methods in Mathematical Physics» ( МДОЗМФ/DSMMPh) на яких регулярно представляються та обговорюються основні експериментальні та теоретичні результати.

Співробітники відділу фізичного та математичного моделювання регулярно представляють основні експериментальні та теоретичні результати на різних міжнародних наукових форумах, таких, як:

 • International Congress of Theoretical and Applied Mechanics, ICTAM
 • International Conference «Проблеми прийняття рішень в умовах невизначеності» PROBLEMS OF DECISION MAKING UNDER UNCERTAINTIES Faculty of Cybernetics, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine
 • Міжнародна наукова конференція.”Моделювання та дослідження стійкості динамічних систем/Dynamical System Modeling and Stability Investigation” DSMSI PDMU
 • International Symposium «Метод дискретних особливостей в задачах математичної фізики /Discrete Singularities Methods in Mathematical Physics» МДОЗМФ/DSMMPh
 • Міжнародна наукова конференція “Обчислювальна та прикладна математика/Computational and Applied Mathematics” CAM Faculty of Cybernetics, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine