Доктор технічних наук, професор, 11 монографій, 19 підручників та навчальних посібників, 99 статей, 24 авторських свідоцтв  на винахід і патентів.

2009 – лауреат Державної премії в галузі науки і техніки.

2010 – член кореспондент Національної академії педагогічних наук.

Нагороди – ордени за заслуги 2 і 3 ступенів, грамота Кабінету Міністрів України.