Кандидат економічних наук.

Автор 7 статей у фахових наукових журналах і збірниках наукових праць, у тому числі в 2 закордонних наукових виданнях; 7 матеріалів тез доповідей на наукових конференціях, та є співавтором монографії. Приймав участь у 8-ми всеукраїнських та міжнародних конференціях і симпозіумах, в тому числі в Литві, Латвії, Австрії та Польщі.

Основні напрями наукових досліджень: дослідження теоретичних положень і стратегій інтеграції України у систему електронної комерції ЄС; дослідження розвитку міжнародної електронної комерції України в умовах європейської інтеграції; формування її сучасних детермінант на єдиному внутрішньому ринку ЄС.