Доктор фізико-математичних наук, професор.

Нагороди і відзнаки: Стипендія Національного наукового фонду (США) та Академії наук (СРСР), грант міжнародного співробітництва DMS-9020485 (1991); Стипендія Національного наукового фонду (США) грант DMS-9115473 (1992); Стипендія Національного наукового фонду (США) грант DMS-9115473 (1993); Стипендія Міжнародного наукового фонду (Фонд Сороса) (1993); Стипендія Міжнародного наукового фонду, гранти RKJ000 & RKJ200 (1994-1995); Стипендія Національного наукового фонду (США) грант DMS-9115473 (1994-1995); Стипендія MSRI (Інститут математичних наук), Берклі, Каліфорнія (1996-1997); Стипендія CRDF (Громадський фонд розвитку досліджень), США, (1997-1999); Стипендія Національного наукового фонду (США), продовження гранту NRC (1997-98); Стипендія Королівського товариства, Великобританія, (1998); Стипендія FAPESP (Дослідницький фонд університету Сан-Паулу), Бразилія (2004); Ректорська нагорода UMCS 3 ступеня (2010).

Автор більше 200 публікацій, у тому числі 3 монографій та 2 підручника.

Основні напрями наукових досліджень: криптографія з багатьма змінними пов’язана з використанням алгебраїчної комбінаторики, некомутативна криптографія в термінах теорії груп та напівгруп перетворень афінних просторів, створення нових LDPC кодів супутникового зв’язку за екстремальними графами, Постквантова Криптологія та Постквантова Теорія Кодування.

Відомий вчений в галузі інформаційних технологій та кібербезпеки, прикладної алгебри та дискретної математики.