Доктор технічних наук, с.н.с.

Автор більше 120 публікацій.

Основні напрями наукових досліджень:

  • дослідження й розробка математичних моделей, методів і алгоритмів для розв’язання задач дискретної оптимізації на мережах і графах;
  • математичне моделювання й програмування мережних систем великої розмірності з дискретними потоками й параметрами;
  • розробка й упровадження нових інформаційних технологій у керування складними мережними системами.