Вчена рада

1Довгий Станіслав Олексійович  
Голова ради, почесний директор, доктор фізико-математичних наук, професор, академік НАН України
2Трофимчук Олександр Миколайович  
Заступник голови ради, директор, доктор технічних наук, професор, член-кореспондент НАН України
3Клименко Вікторія Ігорівна  
Вчений секретар ради, учений секретар інституту, кандидат технічних наук, с.н.с.
4Гуляєв Кирило Дмитрович  
Завідувач відділу, кандидат технічних наук, с.н.с.
5Зотова Лариса Володимирівна  
Голова профспілкової організації, завідувач відділу
6Лебідь Олексій Григорович  
Заступник директора з наукової роботи, кандидат технічних наук, старший дослідник
7Калюх Юрій Іванович  
Провідний науковий співробітник, доктор технічних наук, професор
8Клименков Олег Анатолійович  
Старший науковий співробітник, кандидат технічних наук
9Миронцов Микита Леонідович  
Провідний науковий співробітник, доктор фізико-математичних наук, с.н.с.
10Рогожин Олексій Георгійович  
Головний науковий співробітник, доктор економічних наук, с.н.с.
11Триснюк Василь Миколайович  
Завідувач відділу, доктор технічних наук, с.н.с.
12Устименко Василь Олександрович  
Завідувач відділу, доктор фізико-математичних наук, професор
13Черній Дмитро Іванович  
Провідний науковий співробітник, кандидат фізико-математичних наук, доцент
14Шевякіна Наталя Анатоліївна  
Представник молодих вчених, старший науковий співробітник кандидат технічних наук    
15Яковлєв Євген Олександрович  
Головний науковий співробітник, доктор технічних наук, с.н.с.