Вчена рада

1 Довгий Станіслав Олексійович, Директор-організатор, доктор фіз.-мат. наук, професор, акад. НАН України Голова Вченої ради
2 Трофимчук Олександр Миколайович, Директор, доктор технічних наук, професор, член-кор. НАН України Заступник голови Вченої ради
3 Клименко Вікторія Ігорівна, Учений секретар інституту, кандидат технічних наук, с.н.с. Секретар Вченої ради
4 Гуляєв Кирило Дмитрович, Завідувач відділу, кандидат технічних наук, с.н.с. Член Вченої ради
5 Зотова Лариса Володимирівна, Голова профспілкової організації, старший наук. співр. Член Вченої ради
6 Лебідь Олексій Григорович, Заст. директора з наукової роботи, кандидат технічних наук Член Вченої ради
 7 Миронцов Микита Леонідович, Провідний науковий співробітник, доктор фіз.-мат. наук, с.н.с. Член Вченої ради
8 Шевякіна Наталя Анатоліївна, Голова ради молодих вчених, кандидат технічних наук, с.н.с. Член Вченої ради
9 Полумієнко Сергій Костянтинович, Завідувач відділу, доктор фіз.-мат. наук, с.н.с. Член Вченої ради
10 Триснюк Василь Миколайович, Завідувач відділу, доктор технічних наук, с.н.с. Член Вченої ради
11 Рогожин Олексій Георгійович, Головний науковий співробітник, доктор екон. наук, с.н.с. Член Вченої ради
12 Стрижак Олександр Євгенійович, Головний науковий співробітник, доктор технічних наук, с.н.с. Член Вченої ради
13 Устименко Василь Олександрович, Завідувач відділу, доктор фіз.-мат. наук, професор Член Вченої ради
14 Черній Дмитро Іванович, Провідний науковий співробітник, кандидат фіз.-мат. наук, доцент Член Вченої ради
15 Яковлєв Євген Олександрович, Головний науковий співробітник, доктор технічних наук, с.н.с. Член Вченої ради