Спеціалізована вчена рада

З правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями:

01.05.02 „Математичне моделювання та обчислювальні методи” та 05.13.06 „Інформаційні технології”

 

Спеціальність
Довгий Станіслав Олексійович доктор фізико-математичних наук, академік НАН України, професор Голова спеціалізованої вченої ради 01.05.02
Трофимчук Олександр Миколайович член-кореспондент НАН України, доктор технічних наук, професор Заступник голови 05.13.06
Лебідь Олексій Григорович кандидат технічних наук Вчений секретар 01.05.02
Биченок Микола Миколайович доктор технічних наук, старший науковий співробітник Член спеціалізованої вченої ради 05.13.06
Горбулін Володимир Павлович дійсний член НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор   Член спеціалізованої вченої ради 01.05.02
Греков Леонід Дмитрович доктор технічних наук, старший науковий співробітник   Член спеціалізованої вченої ради 05.13.06
Копійка Олег Валентинович доктор технічних наук, старший науковий співробітник Член спеціалізованої вченої ради 05.13.06
Королюк Дмитро Володимирович, доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Член спеціалізованої вченої ради 01.05.02
Миронцов Микита Леонідович доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Член спеціалізованої вченої ради 01.05.02
Мокін Віталій Борисович доктор технічних наук, професор Член спеціалізованої вченої ради 01.05.02
Полумієнко Сергій Костянтинович доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Член спеціалізованої вченої ради 05.13.06
Стефанишин Дмитро Володимирович доктор технічних наук, доцент Член спеціалізованої вченої ради 01.05.02
Стрижак Олександр Євгенійович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник Член спеціалізованої вченої ради 05.13.06
Триснюк Василь Миколайович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник Член спеціалізованої вченої ради 05.13.06
Устименко Василь Олександрович доктор фізико-математичних наук, професор Член спеціалізованої вченої ради 01.05.02
Яковлєв Євгеній Олександрович доктор технічних наук, старший науковий співробітник Член спеціалізованої вченої ради 05.13.06

Строк повноважень спеціалізованої вченої ради: три роки (Згідно Згідно наказу МОН України від 24.10.2017 за № 1413).