Довгий С.О., Красовський Г.Я., Радчук В.В., Трофимчук О.М., Андрєєв С.М., Березіна С.І., Бутенко О.С., Вишняков В.Ю., Крета Д.Л., Клочко Т.О., Лісовський Р.Й., Слободян В.О.

 

Монографія присвячена розробці й практичній реалізації сучасних інформаційних технологій екологічного моніторингу прибережних вод Чорного моря, для інформаційної підтримки завдань управління екологічною безпекою і раціональним використанням природних ресурсів Чорного моря. Основою цих технологій є методи дистанційного зондування Землі (ДЗЗ) з космосу та обробки даних в середовищі геоінформаційних систем (ГІС).

На основі системного аналізу сучасного стану ДЗЗ/ГІС технологій: визначено склад інформаційних ресурсів екологічного моніторингу прибережних територіальних вод Чорного моря, створено спеціалізований фонд їх космічних знімків; запропоновано новий підхід підвищення ефективності екологічного моніторингу моря; визначені інформативні ознаки характерних типів забруднень; розроблено методику автоматизованого відновлення по цифрових космічних знімках просторово-часового розподілу плямистості моря, обумовленої варіаціями гідродинамічних, гідро оптичних і гідробіологічних параметрів; систематизовані характеристики джерел забруднення моря скидами стічних вод, поверхневим і річковим стоком, а також зворотними водами зрошувальних систем; розроблені ГІС картографічного забезпечення управління охороною прибережних вод і макети їх векторних електронних екологічних карт.

Для науковців, фахівців з питань управління екологічною та санітарно-гігієнічною безпекою, охороною і раціональним використанням природних ресурсів Чорного моря, студентів зі спеціальностей екологічного спрямування.