Автори: Довгий С.О., Троценко Я.П., Черній Д.І.

У посібнику наведено основні теоретичні матеріали і приклади побудови обчислювальних технологій для комп’ютерного моделювання складних систем та гідродинамічних процесів. Представлені завдання та наведено інструкції до виконання лабораторних робіт з побудови обчислювальних технологій, згідно робочої програми з навчальної дисципліни «Технології чисельного моделювання». Представлено приклади виконання лабораторних робіт.

Для студентів факультету комп’ютерних наук та кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, які навчаються за освітньо-науковою програмою «Прикладна математика» за спеціальністю 113 «Прикладна математика».

Завантажити PDF