За інформацією Урядового порталу завершена робота над Оцінкою електронної готовності України, і сьогодні у рамках Міжнародного наукового конгресу «Інформаційне суспільство в Україні» цей документ офіційно презентовано громадськості.(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=246805237&cat_id=24427721).

Протягом  серпня – жовтня поточного року фахівці Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України Полумієнко Сергій Костянтинович, д.ф-м.н, с.н.с. та Рибаков Леонід Олександрович, д.т.н., с.н.с, взяли активну участь у підготовці аналізу матеріалів та заключного звіту з «Оцінки електронної готовності України» (http://nc.gov.ua/menu/publications/doc/elektronn_urad/E-ocinka-2013.pdf) за проектом, що виконувався  Національним центром електронного урядування спільно з багатьма установами, організаціями та фахівцями  ІТ-сфери України (http://nc.gov.ua/) за замовленням Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України (http://dknii.gov.ua/?q=node/1450).

Результати оцінки е-готовності України будуть використані для стратегічного планування розвитку інформаційного суспільства, тому числі е-урядування.