15 травня 2013 року науковцями Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України та Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України підготовлено та надано до Комітету з питань економічної політики Верховної Ради України матеріали з оцінки екологічних факторів впливу видобутку сланцевого газу (Shale Gas). Зазначені матеріали використані при розгляді відповідного питання на засіданні Комітету.

З врахуванням рекомендацій академіка НАН України Шестопалова В.М. та академіка НАН України Лялька В.І. Комітетом було акцентовано увагу на необхідність випереджаючої оцінки впливу наступних екологічних факторів:

  • активний розвиток тектонічних порушень на Юзівській (Східний регіон) та Олеській (Західний регіон)  площах, як потенційних шляхів руху  забруднень до горизонтів питних вод;
  • ризик техногенних землетрусів і деформації денної поверхні поблизу складних інженерних споруд  (нафтогазопроводів, мостів, залізничних колій тощо);
  • прискорення міграції токсичних газів і сполук (радон, регенти тощо).

Рекомендовано розробникам і користувачам родовищ сланцевого газу:

  • розробка комплексної оцінки екологічного стану території;
  • удосконалення моніторингу, зокрема засобами ДЗЗ, математичного моделювання тощо;
  • обгрунтування наукових основ гранично – припустимих змін геологічного (навколишнього) середовища та економічна оцінка співвідношення «ризик-вигода».