Рішення

14-ї Міжнародної науково – практичної конференції «Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях»

1. З 5 по 9 жовтня 2015 р. у м.Києві, згідно плану Укр ІНТЕІ проведення наукових конференцій і семінарів, відбулася 14-та Міжнародна науково–практична конференція: «Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях». (Посвідчення УкрІНТЕІ № 270 від 12 березня 2013р.).

2. Організаторами конференції виступили:

Національна академія наук України:

Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України

Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук

Міністерство освіти і науки України:

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського “ХАІ”

Київський національний університет ім.Т.Г.Шевченка

Київський національний університет будівництва і архітектури

Національне космічне агентство України:

Державний науково-виробничий центр “Природа”

Громадська рада при міністерстві екології та природних ресурсів України

ЗАО «ЕСОММ Со»

VD “MAIS”

3. Мета конференції полягала в обміні досвідом з розробки і впровадження сучасних інформаційних технологій підтримки рішень з питань управління раціональним використанням природних ресурсів, охороною навколишнього природного середовища, плануванням заходів по попередженню і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

4. До участі в роботі конференції були запрошені відомі та молоді науковці й фахівці з наступних тематичних напрямів:

– Геоінформаційні системи і дистанційне зондування Землі;

– Геодинаміка навколишнього середовища

– Застосування біологічних методів при вирішенні проблем екологічної безпеки.

Під час роботи конференції працювала виставка літератури з питань методичного, інструментального та картографічного забезпечення завдань моніторингу навколишнього природного середовища, планування заходів по попередженню і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, управління природокористуванням і охороною навколишнього середовища.

5. На адресу Оргкомітету надійшло 80 тез доповідей і текстів доповідей, з яких 78 були включені до Програми конференції.

6. Безпосередньо, на засіданнях конференції були заслухані і активно обговорені 48 доповідей (згідно Програми).

7. Зміст доповідей і питань до доповідачів учасників Конференції дають підстави до наступних висновків:

– доповіді, включені до Програми конференції, містять нові наукові і практичні результати, пов’язані з задекларованою тематикою конференції, відповідають високому науковому рівню, а також характеризуються актуальністю порушених у них проблем;

– сучасний стан розвитку теоретичних засад геоінформаційних технологій і методів дистанційного зондування Землі з космосу відкривають широкі можливості їх залучення до вирішення практичних завдань ефективної організації інформаційної підтримки рішень з питань управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях, територіальним розвитком, міським господарством, земельними, водними, лісовими ресурсами і т. і.;

– низка доповідей була присвячена теоретичним аспектам тематичної обробки космічних знімків та прикладам їх ефективного використання в охороні і раціональному використанні природних ресурсів;

– беручи до уваги, що конференція по суті стала полігоном апробації нових напрямів застосування ДЗЗ\ГІС–технологій, обміну досвідом синтезу реальних проектів, знайомству з новітніми програмними засобами обробки геопросторових даних, доцільно в наступному році провести 15-у конференцію зі збереженою назвою і тематикою;

– вважати рівень підготовки та проведення 14-ї міжнародної науково–практичної конференції «Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях» високим та висловити подяку НАУКОВИМ ЗАКЛАДАМ, ЯКІ ПРИЙНЯЛИ В НІЙ УЧАСТЬ.

Голова науково-організаційного комітету конференції директор ІТГІП НАНУ, чл.-кор. НАНУ, академік АПН України

Довгий С.О.

Вчений секретар конференції

Зотова Л.В.