Спеціалізована вчена рада ДФ 26.255.005, утворена відповідно до наказу Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору Національної академії наук України № 34-с від 24 жовтня 2023 року, для захисту дисертації Іцкович Вікторії Євгенівни на тему: «Інформаційні технології дослідження параметрів стану довкілля промислового міста»  з галузі знань 12 – Інформаційні технології за спеціальністю 122 – Комп’ютерні науки на здобуття ступеня доктора філософії у складі:

Голова ради – д.т.н., професор Копійка Олег Валентинович, завідувач відділу ІТГІП НАНУ

Члени ради:

  • д.т.н., доцент Терентьєв Олександр Миколайович, провідний науковий співробітник ІТГІП НАНУ (рецензент);
  • к.т.н. Василенко Владислав Михайлович, старший науковий співробітник ІТГІП НАНУ (рецензент);
  • д.т.н., доцент Лифар Володимир Олексійович, професор кафедри інформаційних технологій та програмування  Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, МОН (офіційний опонент);
  • к.т.н., доцент Марценко Сергій Володимирович, доцент кафедри комп’ютерних наук Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, МОН (офіційний опонент).

Наказ

Наказ про створення разової ради СВР ДФ 26.255.002

Наказ про зміни у разовій раді

Захист

Захист дисертації відбудеться 7 грудня 2023 року об 11:00 за адресою: 03186, м.Київ, Чоколівський бульвар, 13, 704 каб. в режимі відео-конференції на платформі Youtube.

Запис трансляції захисту

Документи

 

Tags: , ,