Спеціалізована вчена рада ДФ 26.255.009, утворена відповідно до наказу Інституту телекомунікацій і глобального iінформаційного простору Національної академії наук України № 22-с від 04 липня 2024 року, для захисту дисертації Буція Романа Андрійовича на тему: «Моделювання та методи ефективного опрацювання циклічних сигналів в нейроінтерфейсних та кардіодіагностичних системах» з галузі знань 11Математика та статистика за спеціальністю 113Прикладна математика на здобуття ступеня доктора філософії у складі:

Голова ради – д.т.н., професор Калюх Юрій Іванович, головний науковий співробітник ІТГІП НАНУ.

Члени ради:

  • д.т.н., с.н.с. Васянін Володимир Олександрович, завідувач відділу прикладної інформатики ІТГІП НАНУ (рецензент);
  • д.т.н., професор Литвиненко Ярослав Володимирович, професор кафедри комп’ютерних наук Тернопільського національного технічногоуніверситету імені Івана Пулюя, МОН (офіційний опонент);
  • д.т.н., професор Юзефович Роман Михайлович, завідувач відділу методів і засобів відбору й обробки діагностичних сигналів Фізико-механічного інституту ім. Г. В. Карпенка, НАНУ(офіційний опонент).
  • к.т.н., доцент Марченко Надія Борисівна, доцент кафедри комп’ютеризованих систем управління Національного авіаційного університету, МОН (офіційний опонент).

Наказ

Наказ про створення разової ради СВР ДФ 26.255.007 розміщений за посиланням:

Завантажити PDF

Документи