Автори: С.О. Довгий, М.М. Коржнев, О.М. Трофимчук, М.М. Курило,
Є.О. Яковлєв, М.Л. Миронцов, Є.С. Анпілова, І.В. Віршило,
С.К. Кошарна, О.М. Сухіна, Я.О. Малькова.
У монографії розглянуто планування розвитку мінерально-сировинного комплексу України в сучасних умовах, формування у ньому екологічної політики та визначені кроки з розробки концепції й стратегії екологічної безпеки в екологічній сфері. Визначені принципи, цілі й складові екологічної політики, а саме: ресурсну, екологізацію гірничодобувного виробництва, організацію моніторингу стану довкілля, планування розвитку територій пост-майнінгу, інноваційні підходи і технічні рішення у досягненні задовільного стану довкілля у старих гірничодобувних районах та інформаційне забезпечення екологічної сфери у МСК.