Для здобуття ступеня доктора наук до докторантури приймаються на конкурсній основі особи, які мають науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук), опубліковані праці з обраної спеціальності як у вітчизняних фахових виданнях, так і у закордонних реферованих журналах, індексованих у наукометричних базах, та наукові здобутки, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації.

Відповідно до Розпорядження №361 Президії НАН України від 08.06.05 Інституту телекомінікацій і глобального інформаційного простору НАН України дозволено підготовку наукових кадрів через докторантуру. Перелік галузей знань та спеціальностей, за якими оголошується прийом до докторантури, і нормативні терміни навчання подано у Додатку 1, до якого можна перейти за посиланням нижче.

Підготовка у докторантурі інституту здійснюється за рахунок:

  • державного замовлення;
  • коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту) – понад державне замовлення.

Докторанти отримують стипендію у разі зарахування за державним замовленням у відповідності з чинним законодавством України. Іногородні докторанти на підставі довідки з постійного місця реєстрації забезпечуються гуртожитком для несімейних. Нормативний строк підготовки доктора наук у докторантурі – 2 роки.

Правила прийому до докторантури