Автори: Трофимчук О., Адаменко О., Триснюк В.

В книзі проаналізовано екологічний стан компонентів довкілля – геологічного середовища, геофізичних полів, геоморфосфери, гідро- та атмосфери, ґрунтового і рослинного покривів,
тваринного світу, техносфери і демосфери на територіях природно-заповідного фонду – пам’яток природи, заказників, регіональних ландшафтних та національних природних парків, природних і біосферних заповідників, запропоновані технології захисту довкілля об’єктів та територій природно-заповідного фонду.

Антропогенний вплив на довкілля є глобальним. Він розповсюджується по всій поверхні Земної кулі. По суходолу та водних просторах, глибоко проникає у всі оболонки нашої планети – атмосферу, гідросферу, педосферу, геоморфосферу, літосферу, у фіто- та зоосферу, змінює фізичні поля Землі і Космосу, перетворює природні ландшафти на природно-антропогенні геосистеми та загрожує здоров’ю і життю людей.

Особливо чутливими до цього впливу є найменш технологічно модифіковані природні ландшафти об’єктів та територій природно – заповідного фонду – пам’ятки природи, заказники, регіональні ландшафтні парки, національні природні парки, природні заповідники, біосферні заповідники та міждержавні бі- та трилатеральні біосферні резервати. Саме ці питання розглядаються у монографії.

Видання буде цікавим для науковців, природоохоронних, директивних органів, студентів, аспірантів, докторантів.