Postgraduate students

 

Список аспірантів на 1 січня 2023 року

.

4 рік навчання з відривом від виробництва

Прізвище, ім’я, по батьковіТеми дисертаційних робітРік вступуРік закінч.Код спец.Спеціаль-ністьНауковий керівник
Купрін Олексій МиколайовичВдосконалення систем прийняття рішень та надання рекомендацій на підставі обробки даних з підключених до інтелектуального комплексу джерел інформації01.11.1901.11.23122Комп’ютерні наукиГуляєв К.Д., к.т.н., с.н.с.
Ющенко Катерина СергіївнаВикористання засобів штучного інтелекту в сучасних системах підбору, сегментації та навчанні кадрів01.11.1901.11.23122Комп’ютерні наукиГуляєв К.Д., к.т.н., с.н.с.

4 рік навчання без відриву від виробництва

Прізвище, ім’я, по батьковіТеми дисертаційних робітРік вступуРік закінч.Код спец.СпеціальністьНауковий керівник

Шевчук Олександр Вікторович
01.11.1901.11.23122Комп’ютерні наукиАзімов О.Т., д.геол.н., с.н.с.

3 рік навчання з відривом від виробництва

Прізвище, ім’я, по батьковіТеми дисертаційних робітРік вступуРік закінч.Код спец.Спеціаль-ністьНауковий керівник

Давіденко Микита Олександрович
Інформаційна технологія гібридного розпізнавання образів для оцінки залученості працівників організацій01.11.2001.11.24122Комп’ютерні наукиЗахожай О.І., д.т.н., доцент
Курбет Павло МиколайовичМетоди параметричної адаптації турбо кодів в безпроводових засобах передачі даних01.11.2001.11.24122Комп’ютерні наукиЗайцев С.В., д.т.н., доцент
Буцій Роман АндрійовичМоделювання та методи ефективного опрацювання сигналів в інформаційних нейроінтерфейсних системах01.11.2001.11.24113Прикладна математикаЛупенко С.А., д.т.н., професор

3 рік навчання без відриву від виробництва

Прізвище, ім’я, по батьковіТеми дисертаційних робітРік вступуРік закінч.Код спец.Спеціаль-ністьНауковий керівник
Нагорний Євгеній Ігорович«Технології забезпечення інформаційної  та функціональної  безпеки  радіаційно–хімічного забруднення місцевості»01.11.2001.11.24122Комп’ютерні наукиТриснюк В.М., д.т.н., с.н.с.

2 рік навчання з відривом від виробництва

Прізвище, ім’я, по батьковіТеми дисертаційних робітРік вступуРік закінч.Код спец.Спеціаль-ністьНауковий керівник
Дякон Дмитро ВалерійовичІнформаційна технологія моделювання сталого розвитку локальних соціально-економічних систем01.11.202101.11.2025122Комп’ютерні наукиПросянкіна-Жарова Т.І., к.е.н., доцент
Зінченко Володимир ЛеонідовичІнформаційна технологія підтримки рішень в захищеній системі квантової передачі інформації01.11.202101.11.2025122Комп’ютерні наукиЛифар В.О., д.т.н., професор
Воляник Олександр ВадимовичОнтоорієнтована експертна система підтримки прийняття рішень в предметній області «Моделювання та опрацювання циклічних сигналів»”01.11.202101.11.2025122Комп’ютерні наукиЛупенко С.А., д.т.н., професор
Носков Олексій ВікторовичПобудова математичної моделі Комишнянського родовища із застосуванням принципів секвенс-стратиграфічного аналізу01.11.202101.11.2025122Комп’ютерні наукиМиронцов М.Л., д.ф.-м.н.,с.н.с.

2 рік навчання без відриву від виробництва

Прізвище, ім’я, по батьковіТеми дисертаційних робітРік вступуРік закінч.Код спец.Спеціаль-ністьНауковий керівник
Марущак Василь МиколайовичІнформаційні технології оперативного формування звітних документів за результатами дешифрування авіаційних та космічних зображень01.11.202101.11.2025122Комп’ютерні наукиТриснюк В.М., д.т.н., с.н.с.
Волинець
Тарас Васильович
Інформаційні технології застосування штучного інтелекту для автоматизованого пошуку об’єктів на аерокосмічних знімках01.11.202101.11.2025122Комп’ютерні наукиТриснюк В.М., д.т.н., с.н.с.
Єгоров Володимир ОлександровичІнформаційні технології радіомоніторингу в системах супутникового зв’язку01.11.202101.11.2025122Комп’ютерні наукиТриснюк В.М., д.т.н., с.н.с.
Козлов
Олексій Сергійович
Моделі та методи синтезу інформаційно-комунікаційних систем на базі єдиної інформаційної платформи01.11.202101.11.2025122Комп’ютерні наукиДовгий С.О., д.ф.-м.н., професор, академік НАНУ

1 рік навчання з відривом від виробництва

Прізвище, ім’я, по батьковіТеми дисертаційних робітРік вступуРік закінч.Код спец.Спеціаль-ністьНауковий керівник
Зайцева
Лілія Ігорівна
Інформаційна технологія підвищення достовірності інформації на основі каскадних конструкцій коригувальних кодів01.11.202201.11.2026122Комп’ютерні наукиТрофимчук О.М., д.т.н., професор, член-кор.НАНУ
Руденок Олександр АнатолійовичІнформаційна технологія структурної та параметричної адаптації кодових конструкцій на основі турбо кодів та LDPC-кодів01.11.202201.11.2026122Комп’ютерні наукиЗайцев С.В., д.т.н., професор
Хоменко Олексій АнтоновичІнформаційні технології оцінки та індексації ризиків для страхування операційних ризиків в кіберпросторі (кіберстрахування)01.11.202201.11.2026122Комп’ютерні наукиХудинцев М.М., к.ф.-м.н., доцент

 

Навчальні плани

 

Навчальний план 113 прикладна математика

 

Навчальний план 122 комп’ютерні науки

 

Розклад занять 2022-2023

 

Розклад занять 2-й рік навчання спеціальність 113

 

Розклад занять 1-й рік навчання спеціальність 122

 

Розклад занять 2-й рік навчання спеціальність 122

 

 

Розклад іспитів 2023

Силабуси

 

Силабуси 113 прикладна математика

Іноземна мова для наукового спілкування
Філософія науки та культури
Методологія, організація та технологія наукових досліджень
Числові методи розв’язання задач математичної фізики
Обчислювальні технології
Проблеми та методи математичної фізики
Математичні моделі дискретної математики та їх застосування
Педагогічна практика
Основи математичного моделювання за емпіричними даними
Інтерпретація експерименту. Розв’язання обернених задач
Сучасні чисельні методи розв’язку граничних задач математичної фізики
Детермінований хаос в нелінійних динамічних системах
Чисельні методи та прикладні алгоритми розрахунку зсувів
Математичне моделювання і задачі статистичного оцінювання

Силабуси 122 комп’ютерні науки

Іноземна мова для наукового спілкування
Філософія науки та культури
Методологія, організація та технологія наукових досліджень
Основи моніторингу
Розвиток інформаційного суспільства в Україні
Основи геоінформаційних систем
Індикативне оцінювання рівня розвитку інформаційного суспільства
Педагогічна практика
Інформаційні технології моделювання і прогнозування нестаціонарних процесів
Основи сучасних методів дистанційного зондування Землі
Екологічна інтерпретація даних ДЗЗ з використанням ГІС-технологій
Геоінформаційне забезпечення еколого-геологічних досліджень
Інформаційні технології для досліджень навколишнього середовища
Збалансоване природокористування та сталий розвиток екосистем
Постановка задач на розробку інформаційних систем у соціально-економічній сфері