Документи

Силабуси 113 прикладна математика

Силабуси 122 комп’ютерні науки

4 рік навчання за бюджетом

Курбет Павло Миколайович

Роки навчання: 01.11.2020 – 01.11.2024

Спеціальність: 122. Комп’ютерні науки

Тема дисертаційної роботи: Методи параметричної адаптації турбо кодів в безпроводових засобах передачі даних

Науковий керівник: Зайцев С.В., д.т.н., доцент

Буцій Роман Андрійович

Роки навчання: 01.11.2020 – 01.11.2024

Спеціальність: 113. Прикладна математика

Тема дисертаційної роботи: Моделювання та методи ефективного опрацювання сигналів в інформаційних нейроінтерфейсних системах

Науковий керівник: Лупенко С.А., д.т.н., професор

4 рік навчання за контрактом

Нагорний Євгеній Ігорович

Роки навчання: 01.11.2020 – 01.11.2024

Спеціальність: 122. Комп’ютерні науки

Тема дисертаційної роботи: Технології забезпечення інформаційної та функціональної безпеки радіаційно–хімічного забруднення місцевості

Науковий керівник: Триснюк В.М., д.т.н., с.н.с.

3 рік навчання за бюджетом

Дякон Дмитро Валерійович

Роки навчання: 01.11.2021 – 01.11.2025

Спеціальність: 122. Комп’ютерні науки

Тема дисертаційної роботи: Інформаційна технологія моделювання сталого розвитку локальних соціально-економічних систем

Науковий керівник: Просянкіна-Жарова Т.І., к.е.н., доцент

Зінченко Володимир Леонідович

Роки навчання: 01.11.2021 – 01.11.2025

Спеціальність: 122. Комп’ютерні науки

Тема дисертаційної роботи: Інформаційна технологія підтримки рішень в захищеній системі квантової передачі інформації

Науковий керівник: Лифар В.О., д.т.н., професор

Воляник Олександр Вадимович

Роки навчання: 01.11.2021 – 01.11.2025

Спеціальність: 122. Комп’ютерні науки

Тема дисертаційної роботи: Онтоорієнтована експертна система підтримки прийняття рішень в предметній області «Моделювання та опрацювання циклічних сигналів»

Науковий керівник: Лупенко С.А., д.т.н., професор

Носков Олексій Вікторович

Роки навчання: 01.11.2021 – 01.11.2025

Спеціальність: 122. Комп’ютерні науки

Тема дисертаційної роботи: Побудова математичної моделі Комишнянського родовища із застосуванням принципів секвенс-стратиграфічного аналізу

Науковий керівник: Миронцов М.Л., д.ф.-м.н.,с.н.с.

3 рік навчання за контрактом

Марущак Василь Миколайович

Роки навчання: 01.11.2021 – 01.11.2025

Спеціальність: 122. Комп’ютерні науки

Тема дисертаційної роботи: Інформаційні технології оперативного формування звітних документів за результатами дешифрування авіаційних та космічних зображень

Науковий керівник: Триснюк В.М., д.т.н., с.н.с.

Волинець Тарас Васильович

Роки навчання: 01.11.2021 – 01.11.2025

Спеціальність: 122. Комп’ютерні науки

Тема дисертаційної роботи: Інформаційні технології застосування штучного інтелекту для автоматизованого пошуку об’єктів на аерокосмічних знімках

Науковий керівник: Триснюк В.М., д.т.н., с.н.с.

Єгоров Володимир Олександрович

Роки навчання: 01.11.2021 – 01.11.2025

Спеціальність: 122. Комп’ютерні науки

Тема дисертаційної роботи: Інформаційні технології радіомоніторингу в системах супутникового зв’язку

Науковий керівник: Триснюк В.М., д.т.н., с.н.с.

Козлов Олексій Сергійович

Роки навчання: 01.11.2021 – 01.11.2025

Спеціальність: 122. Комп’ютерні науки

Тема дисертаційної роботи: Моделі та методи синтезу інформаційно-комунікаційних систем на базі єдиної інформаційної платформи

Науковий керівник: Довгий С.О., д.ф.-м.н., професор, академік НАНУ

2 рік навчання за бюджетом

Зайцева Лілія Ігорівна

Роки навчання: 01.11.2022 – 01.11.2026

Спеціальність: 122. Комп’ютерні науки

Тема дисертаційної роботи: Інформаційна технологія підвищення достовірності інформації на основі каскадних конструкцій коригувальних кодів

Науковий керівник: Трофимчук О.М., д.т.н., професор, член-кор.НАНУ

Руденок Олександр Анатолійович

Роки навчання: 01.11.2022 – 01.11.2026

Спеціальність: 122. Комп’ютерні науки

Тема дисертаційної роботи: Інформаційна технологія структурної та параметричної адаптації кодових конструкцій на основі турбо кодів та LDPC-кодів

Науковий керівник: Зайцев С.В., д.т.н., професор

Хоменко Олексій Антонович

Роки навчання: 01.11.2022 – 01.11.2026

Спеціальність: 122. Комп’ютерні науки

Тема дисертаційної роботи: Інформаційні технології оцінки та індексації ризиків для страхування операційних ризиків в кіберпросторі (кіберстрахування)

Науковий керівник: Худинцев М.М., к.ф.-м.н., доцент

1 рік навчання за бюджетом

Дуда Володимир Олександрович

Роки навчання: 01.11.2023 – 01.11.2027

Спеціальність: 122. Комп’ютерні науки

Тема дисертаційної роботи: Інформаційна технологія для аналізу, моделювання та прогнозування соціально-економетричних процесів із використанням мереж Байєса

Науковий керівник: Терентьєв О.М., д.т.н., доцент

Ошкодьоров Євген Олександрович

Роки навчання: 01.11.2023 – 01.11.2027

Спеціальність: 113. Прикладна математика

Тема дисертаційної роботи: Оптимізація нейронних мереж і структури SСADA-систем для задач розвідки та видобування вуглеводнів

Науковий керівник: Миронцов М.Л., д.ф.-м.н., с.н.с.

Теличко Роман Ігорович

Роки навчання: 01.11.2023 – 01.11.2027

Спеціальність: 122. Комп’ютерні науки

Тема дисертаційної роботи: Використання методів штучного інтелекту для боротьби з корупцією

Науковий керівник: Клименков О.А., к.т.н.

Палажченко Ігор Леонідович

Роки навчання: 01.11.2023 – 01.11.2027

Спеціальність: 122. Комп’ютерні науки

Тема дисертаційної роботи: Динамічна оцінка стану інформаційної безпеки (кібербезпеки) корпоративних інформаційно-комунікаційних систем з використанням мережевих індексів кібербезпеки

Науковий керівник: Худинцев М.М., к.ф.-м.н., доцент

1 рік навчання за контрактом

Просянкін Денис Іванович

Роки навчання: 01.11.2023 – 01.11.2027

Спеціальність: 122. Комп’ютерні науки

Тема дисертаційної роботи: Інформаційна технологія інтелектуального аналізу даних у системі програмування урожайності зернових культур

Науковий керівник: Трофимчук О.М., д.т.н., професор, член-кор.НАНУ

Пазинін Андрій Сергійович

Роки навчання: 01.11.2023 – 01.11.2027

Спеціальність: 122. Комп’ютерні науки

Тема дисертаційної роботи: Хмарні технології в комп’ютерних системах

Науковий керівник: Трофимчук О.М., д.т.н., професор, член-кор.НАНУ

Цируль Олександр Олександрович

Роки навчання: 01.11.2023 – 01.11.2027

Спеціальність: 122. Комп’ютерні науки

Тема дисертаційної роботи: Управління, методи обробки і зберігання інформації

Науковий керівник: Трофимчук О.М., д.т.н., професор, член-кор.НАНУ

Дзюба Володимир Андрійович

Роки навчання: 01.11.2023 – 01.11.2027

Спеціальність: 122. Комп’ютерні науки

Тема дисертаційної роботи: Інформаційні технології засобів радіоперехоплення в системах зв’язку ультакоротохвильового діапазону

Науковий керівник: Триснюк В.М., д.т.н., с.н.с.

Мосійчук Дмитро Іванович

Роки навчання: 01.11.2023 – 01.11.2027

Спеціальність: 122. Комп’ютерні науки

Тема дисертаційної роботи: Інформаційні технології моніторингу морських акваторій із застосуванням дистанційно-пілотованих літальних апаратів та супутникового зв’язку

Науковий керівник: Триснюк В.М., д.т.н., с.н.с.

Підсадній Сергій Григорович

Роки навчання: 01.11.2023 – 01.11.2027

Спеціальність: 122. Комп’ютерні науки

Тема дисертаційної роботи: Геоінформаційні технології підтримки прийняття рішень в задачах раціонального землекористування

Науковий керівник: Охарєв В.О., к.т.н., ст.досл.

Халигов Артем Азимович

Роки навчання: 01.11.2023 – 01.11.2027

Спеціальність: 122. Комп’ютерні науки

Тема дисертаційної роботи: Інформаційні технології та математичне моделювання для дослідження критичної інфраструктури

Науковий керівник: Просянкіна-Жарова Т.І., к.е.н., доцент

Верболоцький Тихін Олександрович

Роки навчання: 01.11.2023 – 01.11.2027

Спеціальність: 113. Прикладна математика

Тема дисертаційної роботи: Обчислювальні технології для початково-крайових задач з вільною межею

Науковий керівник: Черній Д.І., д.т.н., доцент