ШАНОВНІ АБІТУРІЄНТИ!

ІТГІП НАНУ оголошує прийом до аспірантури на денне навчання за спеціальностями 113 Прикладна математика та 122 Комп’ютерні науки відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу.

Звертаємо Вашу увагу на те, що в 2024 році змінюються правила здачі іспитів.

ОБОВ’ЯЗКОВЕ СКЛАДАННЯ ЄВІ ДЛЯ ВСТУПУ ДО АСПІРАНТУРИ!!!

У 2024 році для допуску до вступного іспиту з іноземної мови для вступу на навчання для здобуття ступеня доктора філософії потрібні результати єдиного вступного іспиту (ЄВІ) (Наказ Міністерства освіти і науки «Про затвердження Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2024 році» № 266 від 06.03.2024р.).

Реєстрацію осіб, які бажають взяти участь у єдиному вступному іспиті (ЄВІ),  здійснюють приймальні комісії закладів вищої освіти з 7 до 29 травня (для участі в основній сесії) і з 17 до 21 червня (для участі в додатковій сесії  у цей період матимуть змогу зареєструватися ті, хто не зміг цього зробити під час основного періоду реєстрації) за умови особистої присутності вступника / вступниці та/або дистанційно.

Наукові організації не мають змоги реєструвати осіб для участі в єдиному вступному іспиті, тому потрібно звертатись в приймальну комісію в будь-який заклад вищої освіти.

Консультацію можна отримати електронною поштою або телефоном. Їх заклади вищої освіти розмістять на сторінках приймальних комісій на своїх офіційних вебсайтах.

Реєстрація відбуватиметься за допомогою взаємодії двох сервісів, роботу яких забезпечують Державне підприємство «Інфоресурс» та Український центр оцінювання якості освіти.

Для успішної дистанційної реєстрації необхідно діяти за таким алгоритмом:

  1. Сформувати комплект сканованих копій або фотокопій реєстраційних документів:
  • заповненої заяви-анкети для оформлення екзаменаційного листка зі своїм накладеним кваліфікованим електронним підписом;
  • документа, що посвідчує особу, зазначеного в анкеті-заяві;
  • документа, що підтверджує інформацію прореєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП), або документа, що підтверджує причину невнесення до анкети-заяви інформації про РНОКПП;
  • документа про здобутий ступінь вищої освіти (для осіб, які завершили навчання в минулі роки);
  • довідки щодо планового строку завершення навчання та отримання диплома у 2024 році;
  • фотокартки для документів (кольорової або чорно-білої) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника / вступниці;
  • медичного висновку за формою первинної облікової документації 086-3/о(у разі необхідності створення особливих (спеціальних) умов для проходження вступних випробувань). 

Всю детальну інформацію можна отримати на сайті Українського центру оцінювання якості вищої освіти https://testportal.gov.ua/protsedura-reyestratsiyi-yevi/

Майбутні аспіранти мають скласти ЄВІ і набрати як мінімум 130 рейтингових балів з тесту з іноземної мови та мінімум 100 рейтингових балів з ТЗНК.

Тільки наявність сертифіката з відповідним балом дає дозвіл на подальше проходження вступних випробувань вже в закладі вищої освіти або науковій установі.

Під час подання заяви до аспірантури вступник особисто в паперовій формі пред’являє оригінали:

1) документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;

2) військово-облікового документа для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);

3) документа про здобутий ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), на підставі якого здійснюється вступ, і додаток до нього.

4) сертифікату про складання єдиного вступного іспиту (ЄВІ) в 2023 або 2024 роках (тест з іноземної мови та тест загальної навчальної компетентності (ТЗНК)).

Також пред’являються копії таких документів:

1)  копія документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;

2)  копія військово-облікового документа для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);

3)  копія документа про здобутий ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), на підставі якого здійснюється вступ, і додаток до нього; (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном, – копію нострифікованого диплома);

4)  копія сертифікату про складання єдиного вступного іспиту (ЄВІ) в 2023 або 2024 роках (тест з іноземної мови та тест загальної навчальної компетентності (ТЗНК));

5)  копія ідентифікаційного коду;

6)  довідка з постійного місця реєстрації (для осіб, які претендують на надання гуртожитку);

7)  4 фотокартки 3х4;

8)  особовий листок з обліку кадрів;

9)  список опублікованих наукових праць і винаходів (за наявності). Особи, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові доповіді (дослідницькі пропозиції) з обраної ними наукової спеціальності.

Усі копії документів засвідчує за оригіналами Приймальна комісія ІТГІП НАНУ. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Етапи вступної кампанії в аспірантуру
Початок прийому заяв і документів01 серпня 2024 року
Закінчення прийому заяв і документів15 вересня 2024 року о 18-00
Строки проведення вступних випробувань (Іноземна мова, спеціальність)з 15 по 25 вересня  2024 року
Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до  зарахування  за кошти державного бюджетудо 1 жовтня 2024 року
Терміни зарахування вступників за державним замовленнямДо 31 жовтня 2024 року
Терміни зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осібДо 31 жовтня 2024 року
Початок навчання в аспірантурі1 листопада 2024 року

Детально з правилами прийому до аспірантури можна ознайомитися за посиланням: Правила прийому

Порядок роботи апеляційної комісії Приймальної комісії

Програма вступних іспитів спеціальність 113

Програма вступних іспитів спеціальність 122