Наказом Міністерства освіти і науки України від 10.10.2022 № 894 в Інституті телекомунікацій і глобального інформаційного простору Національної академії наук України утворена спеціалізована вчена рада Д 26.255.01 з присудження наукового ступеня доктора наук строком на три роки.

Профіль ради

  • 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи»,
  • 05.13.06 «Інформаційні технології».

Персональний склад спеціалізованої вченої ради

Голова ради

Трофимчук Олександр Миколайович

доктор технічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, директор, Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України, спеціальність 05.13.06

Заступник голови

Устименко Василь Олександрович

доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач відділу інформаційної безпеки, Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України, спеціальність 01.05.02

Вчений секретар

Терентьєв Олександр Миколайович

доктор технічних наук, доцент, провідний науковий співробітник, Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України, спеціальність 05.13.06

Члени ради

Васянін Володимир Олександрович

доктор технічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу прикладної інформатики, Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України, спеціальність 01.05.02

Довгий Станіслав Олексійович

доктор фізико-математичних наук, професор, академік НАН України, завідувач відділу фізичного і математичного моделювання, Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України, спеціальність 01.05.02

Зайцев Сергій Васильович

доктор технічних наук, доцент, професор кафедри інформаційних та комп’ютерних систем, Національний університет «Чернігівська політехніка», спеціальність 05.13.06

Калюх Юрій Іванович

доктор технічних наук, професор, головний науковий співробітник, Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України, спеціальність 01.05.02

Копійка Олег Валентинович

доктор технічних наук, професор, в.о.заступника директора з науково-інноваційної діяльності, завідувач відділу комплексних досліджень, Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України, спеціальність 05.13.06

Королюк Дмитро Володимирович

доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри мікроелектроніки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», спеціальність 01.05.02

Нестеренко Олександр Васильович

доктор технічних наук, доцент, старший дослідник, завідувач кафедри інформаційних технологій, ПЗВО «Міжнародний Європейський університет», спеціальність 05.13.06

Триснюк Василь Миколайович

доктор технічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу досліджень навколишнього середовища, Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України, спеціальність 05.13.06

Черній Дмитро Іванович

доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедри моделювання складних систем, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.05.02