Назва теми, на базі якої здійснено розробку

Практичне відпрацювання методики оцінки та прогнозу зміни складних гідрогеологічних та інженерно-геологічних процесів. Розділ 3. Програмно-технологічний комплекс розрахунку напружено-деформованого стану схилів у складних інженерно-геологічних і сейсмічних умовах України.

Номер державної реєстрації

0109U005357

Назва розробки

Програмно-технологічний комплекс розрахунку напружено-деформованого стану схилів у складних інженерно-геологічних і сейсмічних умовах України.

Зміст розробки

Математична модель зсувного процесу. Блок-схема, алгоритм, прикладна методика та програмний комплекс (ПК) моделювання напружено-деформованого стану схилів в умовах зміни інженерно-геологічних. ПК призначений для будівельних компаній, спеціалістів інженерно-технічних служб районних та міських держадміністрацій. Переваги: підвищення ефективності оперативного обчислення різних характеристик зсувного процесу, які використовуються для визначення ступеня зсувної небезпеки, для проектування споруд інженерного захисту територій і об’єктів, оцінки ефективності й аудиту вже побудованих протизсувних споруд. ПК повністю готовий до впровадження, включаючи Інструкцію для користувача.

Короткі відомості про авторський колектив

Трофимчук О.М., член-кореспондент НАН України, д.т.н, професор

Калюх Ю.І., д.т.н., професор

Глебчук Г.С., к.т.н.

Галузь (галузі) застосування розробки, підприємства та установи, перспективні для впровадження розробки

75.11.3 Управління на рівні областей та міст Києва та Севастополя,

45 Будівництво.

Впровадження

Методику розрахунку зсувонебезпечних схилів і гідрогеологічних розрахунків на основі сучасних інформаційних технологій аналізу було успішно впроваджено у ТОВ „МІЛІУСА”, що підтверджується відповідним актом впровадження. Методику розрахунку зсувонебезпечних схилів на базі програмного комплексу заплановано впровадити у Київській міській державній адміністрації, що засвідчує відповідний акт впровадження.