Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» публічна інформація ‑ це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

Публічна інформація, створена в процесі поточної діяльності Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України, надається у відповідь на запит на отримання публічної інформації.

Публічна інформація

 1. Свідоцтво про державну атестацію
 2. Статут
 3. Колективний договір
 4. Концепція розвитку НАН України
 5. Концепція розвитку ІТГІП НАНУ
 6. Стратегія розвитку ІТГІП НАНУ
 7. Положення про Вчену раду інституту
 8. Положення про Раду молодих вчених ІТГІП НАНУ
 9. Свідоцтво про неприбутковість ІТГІП НАНУ
 10. Правила внутрішнього трудового розпорядку

Подання запиту на отримання публічної інформації

Письмовий запит на отримання публічної інформації стосовно діяльності Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України можна надсилати за адресою:

Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України, Чоколівський бульвар, 13, м. Київ, 03186 (з поміткою «Публічна інформація»).

А також отримати:

 • телефоном: (044) 245-87-97 
 • факсом: (044) 245-88-38
 • електронною поштою: можна надіслати запит на електронну пошту установи [email protected] з темою листа: «Публічна інформація».

З правилами отримання публічної інформації стосовно діяльності установ та організацій можна детально ознайомитися на сайті Міністерства освіти і науки України.