«Завдання людини полягає в наданні найбільш можливої користі оточуючим», – В.І. Вернадський

Завідуючий відділом

Співробітники відділу

Головний науковий співробітник

Провідний науковий співробітник

Старший науковий співробітник

Старший науковий співробітник

Старший науковий співробітник

Старший науковий співробітник

Зотова Лариса Володимирівна

Науковий співробітник

Науковий співробітник

Молодший науковий співробітник

Співробітники відділу за сумісництвом

Головний науковий співробітник за сумісництвом

Никифорович Євген Іванович

Провідний науковий співробітник за сумісництвом

Провідний науковий співробітник за сумісництвом

Старший науковий співробітник за сумісництвом

Горошкова Лідія Анатоліївна

Старший науковий співробітник за сумісництвом

Вишняков В’ячеслав Юрійович

Старший науковий співробітник за сумісництвом

Шумейко Віктор Олександрович

Основні напрями наукової діяльності

 • розробка комп’ютеризованої системи екологічної безпеки з кореляцією захворюваності населення з екологічним станом усіх компонентів довкілля та прогнозу природно-техногенних небезпек регіонального та державного масштабу;
 • дослідження процесів техногенного забруднення атмосфери, водних та земельних ресурсів та створення картографічних моделей територій;
 • оцінка екологічного стану природно – заповідних територій засобами геоінформаційних технологій на основі створення різнорівневих інформаційно – аналітичних систем;
 • розробка методології інвентаризації місць видалення відходів та оцінка їх впливу на прилеглі території та здоров’я населення з застосуванням геоінформаційнйних технологій та дистанційного зондування землі;
 • дослідження, оцінка, аналіз, моделювання та прогнозування лімнологічних систем України в умовах наростаючого антропогенного навантаження;
 • розробка наукових основ і принципів комплексної оцінки та прогнозування техногенних забруднень морського середовища Азово – Чорноморського регіон на основі ДЗЗ-ГІС -технологій;
 • електрометрія нафтогазових свердловин з метою підвищення видобутку вуглеводнів;

Результати та досягнення

 • розроблена і практично реалізована методика побудови геоінформаційних моделей для виявлення аномалій різного походження;
 • проведено аналіз локального космічного моніторингу лімнологічних систем та розроблено карти глибин ряду озер України;
 • створено фактографічні та картографічні моделі антропогенного навантаження на водні об’єкти, зокрема, встановлені закономірності евтрофікації і формування дна з одночасним поєднанням контактних і дистанційних методів;
 • сформовано інформаційну базу системи моніторингу природоохоронних територій на основі комплексного використання контактних методів та актуальних напрямів і можливостей ДЗЗ/ГІС технологій;
 • проведено просторове моделювання забруднення основних компонентів довкілля складованими відходами на прикладі Київської області, розроблено інформаційні технології інвентаризації сміттєзвалищ;
 • створено і впроваджено ДЗЗ\ГІС технології картографічного забезпечення підтримки рішень з питань управління охороною територіальних вод і морських економічних зон, та навколишнього природного середовища в приморських регіонах Азовського і Чорного морів від негативних впливів на їх сталий стан природних і техногенних чинників, а також планування заходів по попередженню і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
 • розроблено предметно – орієнтований програмно-технологічний комплекс обробки космічних знімків морських акваторій;
 • створені векторні карти глибин Чорного і Азовського морів та синтезовані картографічні моделі впливу на екологічний стан територіальних вод України природних чинників – річкового стоку – абразії берегів;
 • розроблено, реалізовано та впроваджено у виробництво програмно-методичне забезпечення для виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт геофізичного приладобудування, якому немає аналогів в Україні.