Доктор геологічних наук, старший науковий співробітник.

Автор понад 360 наукових публікацій.

Основні напрями наукових досліджень: дистанційне зондування Землі, геотектоніка, пошукова геологія, геоекологія, дослідження надзвичайних ситуацій.

Фахівець із аерокосмогеологічних досліджень, оцінки впливу на довкілля (ОВД) та управління проєктами (проєктний менеджер).