«Інноваційна діяльність – це гарно організована, раціональна і систематична робота», – П. Друкер

Завідуючий відділом

Співробітники відділу

Провідний науковий співробітник

Основні напрями наукової діяльності

 • розробка методів проектування  та моделювання онтологій навчального призначення;
 • визначення засобів доступу до інформаційних ресурсів та існуючих в інформаційному середовищі систем знань;
 • створення засобів підтримки різних форм взаємодії суб’єктів навчального процесу в інформаційному середовищі;
 • дослідження сучасних тенденцій  побудови  та  використання мережевих інструментів та ресурсів, їх вплив на розвиток  освітнього простору  і освітніх технологій;
 • створення засобів формування  електронних площадок діяльності  учнів, викладачів та експертів в інтелектуальному інформаційному середовищі навчального призначення;
 • визначення методів і засобів категоризації та  виявлення тематичних характеристик потоків знань, що використовуються в навчальному процесі;
 • дослідження, спрямовані на організацію навчання обдарованих дітей та сприяння розвитку їх обдарувань у процесі навчання;
 • дослідження телекомунікаційних технологій побудови мереж наступних поколінь в частині реалізації систем адресації із змінним розміром мережної адреси та систем фільтрації нецільового контенту.
 • інформаційно-аналітичні технології забезпечення діяльності органів державної влади;
 • демократизація суспільно-владних відносин, формування та розвиток партнерської взаємодії органів державної влади та  громадянського суспільства;
 • нові інформаційні технології забезпечення діяльності органів державної влади;
 • нові комп’ютерні засоби та технології інформатизації суспільства;
 • процеси, пов’язані із системою владних відносин в Україні;
 • вивчення та узагальнення досвіду використання органами влади інформаційних технологій в США, Польщі та країнах Скандинавії;
 • політика регіоналого розвитку.

Результати та досягнення

Фундаментальні:

 • Розроблено методи проектування та реалізації доступу до інформаційних ресурсів на основі використання їх семантичних властивостей.
 • Розроблено засоби формування тематично орієнтованого онтологічного інтерфейсу. Створено технологію інтеграції інформаційних систем на основі використання засобів онтологічного інтерфейсу.
 • Розроблено теоретичні основи та здійснено програму реалізації системи адресації із змінним розміром мережної адреси, що дозволяє підвищити швидкість передачі даних та зменшити навантаження на апаратну складову телекомунікаційних мереж.
 • Розроблено організаційно-технічні та програмні рішення для створення систем фільтрації зовнішньої інформації та обмеження доступу до нецільового контенту в корпоративних та галузевих мережах освітніх закладів, державних органів, наукових закладів, тощо.
 • Побудовано модель базових принципів державної інформаційно-комунікативної політики для рішення завдання формування єдиного інформаційного простору України.
 • Сформовані вектори сучасної моделі взаємодії органів державної влади та системи місцевого самоврядування.
 • Розроблена модель інформаційної та комунікативної взаємодії між центральними та місцевими органами влади.
 • Визначено систему організації влади, побудованої на фундаменті структурної та функціональної  автономномізації владних структур.
 • Проведено моделювання взаємодії між центральними, регіональними та місцевими органами влади в Україні.
 • Спрогнозовано перспективні шляхи розвитку владних відносин через інформаційний вплив.

Прикладні:

 • Розроблено науково-методичне та інформаційно-комунікативне забезпечення шкільної освіти, основною метою якого є покращення умов навчальної діяльності, стимуляція дослідницької діяльності та розкриття творчого потенціалу учнів, враховуючи вікові особливості, природні нахили та наукову зацікавленість.  Система надає можливості для визначення рівня знань учнів з навчальних дисциплін, розвитку мотивації в процесі самостійного навчання, встановлення міжпредметних зв’язків, зберігання великих об’ємів теоретичних матеріалів, роботи з інтерактивними експонатами музею.
 • Розроблено унікальну систему, яка дозволяє легко та оперативно здійснювати інвентаризаційний опис на підприємстві та забезпечує автоматичне ведення відповідних документів згідно з державними стандартами. Ведення обліку активів відбувається в єдиній уніфікованій базі, з якою одночасно може працювати кілька відповідальних осіб з різними рівнями доступу.
 • Розроблено сучасну платформу для науково-освітніх програм, яка призначена для дистанційного навчання або підвищення кваліфікації працівників. Впровадження платформи є оптимальним рішенням для: вузькоспеціалізованих навчальних закладів; приватних та державних тренінгових компаній; центрів вивчення іноземних мов.
  Використання системи забезпечить умови для навчання більшої кількості студентів/працівників, зменшення витрат на організацію навчального процесу, забезпечить свободу, гнучкість і мобільність кожного його учасника, індивідуальність навчання та доступність освіти.
 • Розроблено автоматизовану систему керування аккаунтами, яка забезпечує умови для створення та поширення облікових записів пропонованого програмного забезпечення. Система створена з метою спрощення процедури продажу та поширення програмного забезпечення і надає можливості для централізованого використання програмного коду розробника шляхом створення копій облікових записів з уже вказаними параметрами та налаштуваннями програми.
 • Розроблено унікальну систему, призначену для накопичення, збереження, систематизації та відображення електронних матеріалів, віднесених до певних категорій та наділених певними характеристиками. Основне призначення системи – забезпечення зручного доступу користувачів до матеріалів, створення віртуальних груп чи категорій матеріалів, об’єднаних спільними властивостями та забезпечення семантичного пошуку інформації.
 • Розроблено технологію Full HD 3D online video трансляції, яка забезпечує організацію високоякісних трансляцій конференцій, форумів, виставок та інших наукових заходів в режимі он-лайн з підтримкою ЗD-відеопотоку.
 • Система забезпечує ЗD-відеозйомку об’єкта, захват та перетворення відео-потоку у відповідний формат, його комп’ютерну обробку та передачу до серверу з подальшою трансляцією в мережі Інтернет. Використовуючи дану систему, користувач реалізовує ефект «віртуальної присутності» об’єкта, що надає високу якість та реальність відео і забезпечує передачу зображення в реальному часі.
 • Визначено концептуальні засади інформаційно-технологічного забезпечення діяльності органів державної влади та його впливу на рівень демократичності державного управління.
 • Проведено класифікацію, типологізацію та виявлення спільних і особистих рис сучасних світових інформаційно-аналітичних технологій забезпечення діяльності органів державної влади.
 • Здійснено верифікацію можливостей апроксимації американського та європейського досвіду інформаційно-технологічного забезпечення діяльності органів державної влади в українських умовах.
 • Виявлено основні концепти щодо запровадження новітніх інформаційно-технологічних механізмів та моделей діяльності органів державної влади в умовах демократизації суспільного розвитку.
 • Виокремлено основні напрямки вдосконалення інформаційно-аналітичних технологій забезпечення діяльності органів державної влади з використанням інтернет-середовища та партнерських форм інформаційної взаємодії влади й інституцій громадянського суспільства.
 • Розроблено практичні рекомендації з вдосконалення нормативно-правової бази щодо врегулювання суспільних відносин в процесі інформаційно-технологічного забезпечення діяльності органів державної влади в Україні
 • Сформовано особливості державного управління інформаційно–комунікативними процесами.