«Інноваційна діяльність – це гарно організована, раціональна і систематична робота», – П. Друкер

Завідуючий відділом

Співробітники відділу

В.о. провідного наукового співробітника

Каптур Вадим Анатолійович

Старший науковий співробітник

Старший науковий співробітник

Молодший науковий співробітник

Молодший науковий співробітник

Купрін Олексій Миколайович

Співробітники відділу за сумісництвом

Провідний науковий співробітник за сумісництвом

Провідний науковий співробітник за сумісництвом

Основні напрями наукової діяльності

 • розробка методів проектування  та моделювання онтологій навчального призначення;
 • визначення засобів доступу до інформаційних ресурсів та існуючих в інформаційному середовищі систем знань;
 • створення засобів підтримки різних форм взаємодії суб’єктів навчального процесу в інформаційному середовищі;
 • дослідження сучасних тенденцій  побудови  та  використання мережевих інструментів та ресурсів, їх вплив на розвиток  освітнього простору  і освітніх технологій;
 • створення засобів формування  електронних площадок діяльності  учнів, викладачів та експертів в інтелектуальному інформаційному середовищі навчального призначення;
 • визначення методів і засобів категоризації та  виявлення тематичних характеристик потоків знань, що використовуються в навчальному процесі;
 • дослідження, спрямовані на організацію навчання обдарованих дітей та сприяння розвитку їх обдарувань у процесі навчання;
 • дослідження телекомунікаційних технологій побудови мереж наступних поколінь в частині реалізації систем адресації із змінним розміром мережної адреси та систем фільтрації нецільового контенту.
 • інформаційно-аналітичні технології забезпечення діяльності органів державної влади;
 • демократизація суспільно-владних відносин, формування та розвиток партнерської взаємодії органів державної влади та  громадянського суспільства;
 • нові інформаційні технології забезпечення діяльності органів державної влади;
 • нові комп’ютерні засоби та технології інформатизації суспільства;
 • процеси, пов’язані із системою владних відносин в Україні;
 • вивчення та узагальнення досвіду використання органами влади інформаційних технологій в США, Польщі та країнах Скандинавії;
 • політика регіоналого розвитку.

Результати та досягнення

Фундаментальні:

 • Розроблено методи проектування та реалізації доступу до інформаційних ресурсів на основі використання їх семантичних властивостей.
 • Розроблено засоби формування тематично орієнтованого онтологічного інтерфейсу. Створено технологію інтеграції інформаційних систем на основі використання засобів онтологічного інтерфейсу.
 • Розроблено теоретичні основи та здійснено програму реалізації системи адресації із змінним розміром мережної адреси, що дозволяє підвищити швидкість передачі даних та зменшити навантаження на апаратну складову телекомунікаційних мереж.
 • Розроблено організаційно-технічні та програмні рішення для створення систем фільтрації зовнішньої інформації та обмеження доступу до нецільового контенту в корпоративних та галузевих мережах освітніх закладів, державних органів, наукових закладів, тощо.
 • Побудовано модель базових принципів державної інформаційно-комунікативної політики для рішення завдання формування єдиного інформаційного простору України.
 • Сформовані вектори сучасної моделі взаємодії органів державної влади та системи місцевого самоврядування.
 • Розроблена модель інформаційної та комунікативної взаємодії між центральними та місцевими органами влади.
 • Визначено систему організації влади, побудованої на фундаменті структурної та функціональної  автономномізації владних структур.
 • Проведено моделювання взаємодії між центральними, регіональними та місцевими органами влади в Україні.
 • Спрогнозовано перспективні шляхи розвитку владних відносин через інформаційний вплив.

Прикладні:

 • Розроблено науково-методичне та інформаційно-комунікативне забезпечення шкільної освіти, основною метою якого є покращення умов навчальної діяльності, стимуляція дослідницької діяльності та розкриття творчого потенціалу учнів, враховуючи вікові особливості, природні нахили та наукову зацікавленість.  Система надає можливості для визначення рівня знань учнів з навчальних дисциплін, розвитку мотивації в процесі самостійного навчання, встановлення міжпредметних зв’язків, зберігання великих об’ємів теоретичних матеріалів, роботи з інтерактивними експонатами музею.
 • Розроблено унікальну систему, яка дозволяє легко та оперативно здійснювати інвентаризаційний опис на підприємстві та забезпечує автоматичне ведення відповідних документів згідно з державними стандартами. Ведення обліку активів відбувається в єдиній уніфікованій базі, з якою одночасно може працювати кілька відповідальних осіб з різними рівнями доступу.
 • Розроблено сучасну платформу для науково-освітніх програм, яка призначена для дистанційного навчання або підвищення кваліфікації працівників. Впровадження платформи є оптимальним рішенням для: вузькоспеціалізованих навчальних закладів; приватних та державних тренінгових компаній; центрів вивчення іноземних мов.
  Використання системи забезпечить умови для навчання більшої кількості студентів/працівників, зменшення витрат на організацію навчального процесу, забезпечить свободу, гнучкість і мобільність кожного його учасника, індивідуальність навчання та доступність освіти.
 • Розроблено автоматизовану систему керування аккаунтами, яка забезпечує умови для створення та поширення облікових записів пропонованого програмного забезпечення. Система створена з метою спрощення процедури продажу та поширення програмного забезпечення і надає можливості для централізованого використання програмного коду розробника шляхом створення копій облікових записів з уже вказаними параметрами та налаштуваннями програми.
 • Розроблено унікальну систему, призначену для накопичення, збереження, систематизації та відображення електронних матеріалів, віднесених до певних категорій та наділених певними характеристиками. Основне призначення системи – забезпечення зручного доступу користувачів до матеріалів, створення віртуальних груп чи категорій матеріалів, об’єднаних спільними властивостями та забезпечення семантичного пошуку інформації.
 • Розроблено технологію Full HD 3D online video трансляції, яка забезпечує організацію високоякісних трансляцій конференцій, форумів, виставок та інших наукових заходів в режимі он-лайн з підтримкою ЗD-відеопотоку.
 • Система забезпечує ЗD-відеозйомку об’єкта, захват та перетворення відео-потоку у відповідний формат, його комп’ютерну обробку та передачу до серверу з подальшою трансляцією в мережі Інтернет. Використовуючи дану систему, користувач реалізовує ефект «віртуальної присутності» об’єкта, що надає високу якість та реальність відео і забезпечує передачу зображення в реальному часі.
 • Визначено концептуальні засади інформаційно-технологічного забезпечення діяльності органів державної влади та його впливу на рівень демократичності державного управління.
 • Проведено класифікацію, типологізацію та виявлення спільних і особистих рис сучасних світових інформаційно-аналітичних технологій забезпечення діяльності органів державної влади.
 • Здійснено верифікацію можливостей апроксимації американського та європейського досвіду інформаційно-технологічного забезпечення діяльності органів державної влади в українських умовах.
 • Виявлено основні концепти щодо запровадження новітніх інформаційно-технологічних механізмів та моделей діяльності органів державної влади в умовах демократизації суспільного розвитку.
 • Виокремлено основні напрямки вдосконалення інформаційно-аналітичних технологій забезпечення діяльності органів державної влади з використанням інтернет-середовища та партнерських форм інформаційної взаємодії влади й інституцій громадянського суспільства.
 • Розроблено практичні рекомендації з вдосконалення нормативно-правової бази щодо врегулювання суспільних відносин в процесі інформаційно-технологічного забезпечення діяльності органів державної влади в Україні
 • Сформовано особливості державного управління інформаційно–комунікативними процесами.