Доктор технічних наук, доцент, член-кореспондент Академії технологічних наук України.

Автор більше 120 наукових праць.

Основні напрями наукових досліджень: побудова систем зі структурною та параметричною адаптацією, адаптивне завадостійке кодування на базі турбокодів, LDPC-кодів, polar-codes, системи передачі інформації з сигналами OFDM, технологією MIMO, розширенням спектру сигналів, дослідження методів підвищення стійкості криптографічних систем, технічний захист інформації.