Договори про співпрацю

Інститут активно співпрацює з Міжнародним консорціумом зі зсувів, що діє під егідою ЮНЕСКО. Інститут в особі директора Трофимчука Олександра Миколайовича є представником України у зазначеному консорціумі і координатором участі українських установ і організації у діяльності зазначеного міжнародного товариства.

У 2017 році ІТГІП НАНУ була підготовлена аплікаційна форма «Application Form for World Centre of Excellence on Landslide Risk Reduction 2017-2020» (Всесвітній центр передового досвіду по зменшенню ризику зсувної небезпеки) в рамках міжнародної організації ICL під егідою ЮНЕСКО (ІТГІП НАНУ є єдиним членом від України з 2009 р.). Авторитетне коло міжнародних експертів виставило рейтингові оцінки 20 країнам та організаціям світу. ІТГІП НАНУ зайняв 13 місце з 15 переможців. Диплом було вручено чл.-кор. НАН України Трофимчуку О.М. на Всесвітньому форуму зі зсувів у червні 2017 р. у Любляні.

Дуже активно міжнародна співпраця відбувається у вирішенні еколого-геологічних та водно-екологічних проблем некеруємого (автореабілітаційного) затоплення шахт у Закарпатському регіоні (EU Civil Protection Team, Advisory Mission to Ukraine “Solotvyno Salt Mine Area”, 2016-2019y.y.), Донбасі (Centre for Humanitarian Dialogue, Switzerland, 2016-2019y.y.). За результатами польових експедиційних досліджень підготовлені відповідні Звіти та інформації Міністерству екології, Міністерству аграрної політики та продовольства України та іншим міністерствам та відомствам, державним адміністраціям та іншим установам.

Крім того, підготовлені рекомендації з удосконалення моніторингу з урахуванням затоплення вугільних шахт “Юнком” (камора атомного вибуху, 1979 р.), поблизу Горлівського хімзаводу (отруєння гірничих виробок токсичними сполуками, 1988р.), загроз погіршення якості стоку р. Сіверський Донець як головного джерела питно-господарського водопостачання Донбасу.

Співпраця з EU CPT (Солотвино) дозволила вперше на основі використання сучасних технологій (2-3-ох вимірні моделі, спутнікова висотна радіолокація та ін.) виконати комплексну просторово-часову оцінку довгострокових еколого-техногенних загроз некеруємого затоплення шахт Солотвинського солерудника, підготувати пропозиції з удосконалення транскордонного блоку екомоніторингу та визначити можливий рівень техногенних змін транскордонного стоку р.Тиса. Зараз на методичної основі виконаних робіт уточнюється міжнародна оцінка еколого-техногенного ризику для Солотвинської агломерації та Закарпатського регіону.

Взаємодія з Центром Гуманітарного Діалогу ім.Анрі Дюнана (Швейцарія) спрямована на удосконалення моніторингу екологічних загроз масового затоплення вугільних шахт Донбасу на підконтрольній та непідконтрольній територіях внаслідок збройного конфлікту. За результатами виконаного Центом Гуманітарного Діалогу експедиційного обстеження резервних джерел питного водопостачання Центрального Донбасу (підконтрольній і непідконтрольній територій, 2016р.) були вперше отримані регіональні оцінки забруднення резервних пунктів питно- господарського водопостачання (до 88% з 61 пунктів- шахтних колодязів, свердловин, джерел, водоймищ) та рівень ризику негативного впливу на здоров’я місцевого населення.

Інститутом підписані договори про співробітництво із закордонними партнерами:

  • Університетом Марії Кюрі Склодовської (Польща, м.Люблін), де підписана рамкова угода про співпрацю. Предметом договору є організація спільної наукової, методичної, організаційної та практичної роботи з впровадження засобів технологічної підтримки процесів контролю якості навчання в системі вищої .школи та створення спільної віртуальної Міжнародної лабораторії інформаційних технологій в системі забезпечення якості в освіті. Під час виконання зазначеної угоди у 2018 р. проводилися спільні наукові, методичні, та практичні розробки з впровадження засобів технологічної підтримки процесів контролю якості навчання в системі вищої школи.
  • ВАТ «Актюбінський науково-дослідний геолого-розвідувальний нафтовий інститут» (ОАО «АктюбеНИГРИ», Республика Казахстан, г.Актобе) – супровід дослідної експлуатації елементів інформаційних технологій (розробки ІТГІП НАНУ) для забезпечення дистанційного моніторингу природничих ресурсів, підвищення ефективності геологорозвідувальних робіт, забезпечення екологічної безпеки, а також супровід промислової експлуатації «Програмно-моделюючої системи для прогнозування гідроаеродинамічних впливів та розвитку еколого-аераційних процесів»;
  • Інститут океанології Болгарської академії наук. Предметом договору є довгострокові відносини з метою підвищення ефективності і забезпечення оптимальних результатів своєї\ діяльності. Це стосується проведення та реалізації результатів виконання державних, національних і міжнародних проектів, науково-технічної та інформаційної співпраці тощо.
  • Продовжено співпрацю ІТГІП НАН України з кафедрою Математичного Моделювання Католицького Університету ім. Яна Павла ІІ в Любліні та з Інститутом Математики Національної Академії Наук Білорусії.

Інститут виконував роботу по 2 грантам міжнародних та закордонних організацій та проектах:

Міжнародний грант за проектом TEMPUS INARM на 2012 – 2015 рр. 530601-TEMPUS-1-2012-1-PL-TEMPUS-SMHES: Інформатика та менеджмент: Кваліфікаційні рамки у згоді з болонським процесом. В даному проекті приймає участь 25 партнерів із 9 держав: Польща, Німеччина, Італія, Словакія, Нідерланди, Австрія, Росія, Арменія та Україна. Предметом проекту є впровадження ідеї кваліфікаційних рамок в галузі інформатики та управління в країнах ЄІСП. Планується покращити освітні стандарти на основі: даних, зібраних з важливих потенційних роботодавців; нові європейські підходи до кваліфікаційних рамок і настройка програми. Нові стандарти будуть підготовлені на базі Національних кваліфікаційних вимог, з врахуванням досвіду ЄС. Планується. обговорення досвіду перепідготовки співробітників університетів і міністерств, залучених до процесу розробки національних стандартів, в університетах ЄС.

Міжнародний грант за проектом TEMPUS INURE на 2012 – 2015 рр. 530181- TEMPUS-1-2012-1-DE- TEMPUS-SMGR: Комплексна система управління університетом: досвід ЄС на території країн СНД. В даному проекті приймає участь 19 партнерів із 8 держав: Німеччина, Польща, Франція, Нідерланди, Білорусь, Молдова, Грузія та Україна. Загальна мета проекту полягає в розробці та реалізації комплексної інтегрованої інформаційної системи управління в університетах України, Білорусі, Молдови, заснованої на європейському досвіді і на здобутках університетів. Конкретні цілі спрямовані на адаптацію до умов і практики ЄС у розробці та використанні інтегрованої інформаційної системи управління, розробка керівництва згідно з принципам і практиками будівництва та ефективного використання інтегрованої інформаційної системи управління . Крім того, проект спрямований на розробку та інтеграцію нового програмного забезпечення для управління університетом на базі аналізу інформаційних потоків та існуючих систем управління університетом, що використовуються в університетах-партнерах.

У 2012–2014 рр. реалізовувався проект міжнародного консорціуму зі зсувів IPL 153 «Landslide protection structures», «Захисні структури та їх розвиток в Автономній Республіці Крим, Україна (АРКУ)». В рамках Проекту IPL № 153 “Структури захисту від зсувів та їх розвиток в АРКУ” (термін: січень 2012 – грудень 2014 року) зібрана та структурована інформація про заходи та заходи захисту від зсувів, вивчалася перспектива їх розвитку в АРКУ України, була створена цільова база даних.

З 2015-2017 рр. виконувався проект міжнародного консорціуму зі зсувів Since 2015-2017 «Landslide hazard zonation of Carpathian region of Ukraine using GIS» IPL 191, «Зсув небезпеки зони Карпатського регіону України з використанням ГІС». Основною метою проекту була розробка інструменту прогнозування небезпеки зсувів з метою мінімізації впливу активізації зсувів на людей та матеріальні об’єкти, включаючи споруди, транспортні послуги, трубопроводи тощо регіонів України; розробка бази даних, що містить інженерно-геологічну інформацію щодо дескрипторів (паспортів) зсувних майданчиків; розробка цільових ГІС зсувів Карпатського регіону України.

Інститут телекомунікацій ї глобального інформаційного простору НАН України приймає участь в міжнародних проектах: Глобального екологічного фонду та Данського технологічного інституту (2019-2020) і Центру гуманітарного діалогу (Швейцарія), ініціатива Донбас (2015-2021).

Співробітники інституту брали участь у роботі міжнародних організацій, комітетів, рад:

Член-кор. НАН України О.М. Трофимчук – член Міжнародного товариства з механіки ґрунтів і геотехніки; представник України у Міжнародному консорціумі зі зсувів (ICL);

Д.ф.-м.н. В.О. Устименко є професором Університету Марії Кюрі Склодовської в Любліні (Польща).

Учений секретар інституту, к.т.н., с.н.с Клименко В.І. приймала участь у Літній школі IIASC в Італії в рамках проекту «Ukrainians support chain» з 27.07.2018-03.08.2018, організованою Інститутом Міжнародної Академічної і Наукової Співпраці спільно з польською Фундацією ADD.

С.н.с., к.т.н. Шевякіна Н.А. та учений секретар к.т.н., с.н.с. Клименко В.І. проходили стажування у Празькому інституті підвищення кваліфікації (Прага, Чеська республіка) 3 20 по 27 листопада 2016 року та отримали Сертифікати участі у програмі підвищення кваліфікації викладачів вищих навчальних закладів «Видавнича та проектна діяльність у країнах Європейського Союзу: практичний досвід».

Г.н.с., д.т.н. Яковлєв Є.О. на запрошення Центр Гуманітарного Діалогу був запрошений до Німеччини для ознайомлення з досвідом закриття шахт у Рурі до Університету Георга Агріколи у 2018 році.

С.н.с., к.т.н. Кряжич О.О. проходить стажування у Інститут технологій і бізнесу в Чеському Будейовіце.

С.н.с., к.т.н. Охарєв В.О. проходив стажування “Міжнародні партнерські проекти – крок по кроку” в м. Спіське Підграддя (Словацька Республіка) в період з 10 по 15 листопада 2019 р. та отримав Сертифікат про академічну мобільність Католицького університету Ружомберока, а також диплом про підвищення кваліфікації від Університету соціальних наук (м. Лодзь, Польська Республіка).

Співробітники інституту к.т.н. Анпілова Є.С., к.т.н. Клименко В.І., к.т.н. Красовська І.Г., к.т.н. Крета Д.Л. та к.т.н. Шевякіна Н.А. дистанційно навчалися у Ванкуверському острівному Університеті / Vancouver Island University, м. Ванкувер, Канада, проходили курси підвищення кваліфікації в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», «Світовий центр даних з геоінформатики та сталого розвитку» (м. Київ) та отримали відповідні сертифікати.

Від Intela Education (Канада) Анпілова Є.С. отримала Сертифікат курсу IBM Data Science Bootcamp від 19.08.2017 та Сертифікат курсу Data Visualization with Tableau від 15.08.2017.

Від Міжнародної благодійної організації «Екологія-Право-Людина» Шевякіна Н.А. та Загородня С.А. отримали Сертифікати про проходження тренінгу для тренерів із оцінки впливу на довкілля, 14-15 березня 2018 року.

Від Празького інституту підвищення кваліфікації (Прага, Чеська республіка) Клименко В.І. та Шевякіна Н.А. отримали Сертифікати участі у програмі підвищення кваліфікації викладачів вищих навчальних закладів «Видавнича та проектна діяльність у країнах Європейського Союзу: практичний досвід» у 2016р.

В Національному технічному університеті України “КПІ імені Ігоря Сікорського” в Українсько-Корейському навчальному центрі інформаційних технологій проходила навчання Шитікова І.Г. за програмою “Грід-технології та метакомп’ютінг” 1.10.2018-15.12.2018.

В Університеті «КРОК» Навчально-науковий Інститут магістерської підготовки та післядипломної освіти (м. Київ) Шевякіна Н.А. пройшла навчання за програмою «Проектний менеджмент», сертифікат отримано в 2019р.