Спеціалізована вчена рада ДФ 26.255.010, утворена відповідно до наказу Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору Національної академії наук України № 23-с від 10липня 2024 року, для захисту дисертації Нагорного Євгена Ігоровича на тему: «Інформаційні технології підтримки прийняття рішень при виникненні небезпечного радіаційного забруднення місцевості» з галузі знань 12Інформаційні технології за спеціальністю 122Компютерні науки на здобуття ступеня доктора філософії у складі:

Голова ради –   д.т.н., професор Калюх Юрій Іванович, головний науковий співробітник ІТГІП НАНУ.

Члени ради:

  • д.т.н., доцент Терентьєв Олександр Миколайович, провідний науковий співробітникІТГІП НАНУ (рецензент);
  • к.т.н., ст.досл. Кряжич Ольга Олександрівна, старший науковий співробітник ІТГІП НАНУ (рецензент);
  • д.т., професор Онищенко Вікторія Валеріївна,  професор кафедри інформаційних систем та технологій Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (МОН) (офіційний опонент);
  • к.т.н., доцент Мошенський Андрій Олександрович, доцент кафедри інформаційних технологій штучного інтелекту і кіберзахисту Національного університету харчових технологій (МОН) (офіційний опонент).

Наказ

Наказ про створення разової ради СВР ДФ 26.255.009 розміщений за посиланням:

Завантажити PDF

Документи