“Механіком є не той, хто пише рівняння, а той, хто їх пише так, що вони інтегруються”, – Професор М.Є. Жуковський

Завідуючий відділом

Співробітники відділу

В.о. головного наукового співробітника

Провідний науковий співробітник

Старший науковий співробітник

Старший науковий співробітник

Науковий співробітник

Молодший науковий співробітник

Співробітники відділу за сумісництвом

Провідний науковий співробітник

Королюк Дмитро Володимирович

Доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник

Провідний науковий співробітник

Пічкур Володимир Володимирович

Доктор фізико-математичних наук, доцент

Провідний науковий співробітник

Черній Дмитро Іванович

Доктор технічних наук, доцент

Основні напрями наукової діяльності

 • Теоретичні  та експериментальні дослідження нестаціонарних фізичних процесів і динамічних систем для побудови нових нелінійних математичних моделей.
 • Розробка обчислювальних технологій, які  комплексно поєднують математичні моделі, чисельні методи математичної фізики та алгоритми.
 • Розробка нових ефективних методів візуалізації та відображення інформації.
 • Розробка обчислювальних технологій моделювання для систем інженерно-технологічного призначення.
 • Розробка обчислювальних технологій моделювання для систем прогнозування складних фізичних, динамічних і геодинамічних процесів.
 • Побудова математичних моделей «system-of-systems» (система систем, суперсистема) і обчислювальних технологій для перспективних інформаційних комплексів, що представляють собою сукупність проблемно-орієнтованих або спеціалізованих систем, об’єднаних воєдино своїми ресурсами і можливостями, для створення нової інтегрованої системи, яка зможе запропонувати більшу функціональність і продуктивність, ніж просто сума складових компонент.

Результати та досягнення

 • Розробка нових ефективних методів візуалізації та відображення результатів фізичного експерименту.
 • Розробка математичних моделей складних фізичних явищ та ефектів.
 • Проведення обчислювального експерименту з виявлення складних фізичних явищ та ефектів.
 • Розробка обчислювальних технологій, які комплексно поєднують математичні моделі, чисельні методи математичної фізики та алгоритми.
 • Розробка обчислювальних технологій моделювання для систем інженерно-технологічного призначення.
 • Розробка математичних моделей аеродинамічних впливів на компоновки перспективних ЛА.
 • Проведення обчислювального експерименту з виявлення складних фізичних явищ та ефектів.
 • Розробка обчислювальних технологій моделювання для систем прогнозування складних фізичних, динамічних і геодинамічних процесів.
 • Розробка обчислювальних технологій комп’ютерного моделювання для систем інженерно-технологічного призначення.
 • Розробка обчислювальних технологій, для інформаційного забезпечення мобільних моделюючих систем.

ІТГІП НАНУ є співорганізатором Міжнародних симпозіумів «Методи дискретних особливостей в задачах математичної фізики/Discrete Singularities Methods in Mathematical Physics» ( МДОЗМФ/DSMMPh) на яких регулярно представляються та обговорюються основні експериментальні та теоретичні результати.

Співробітники відділу фізичного та математичного моделювання регулярно представляють основні експериментальні та теоретичні результати на різних міжнародних наукових форумах, таких, як:

 • International Congress of Theoretical and Applied Mechanics, ICTAM
 • International Conference «Проблеми прийняття рішень в умовах невизначеності» PROBLEMS OF DECISION MAKING UNDER UNCERTAINTIES Faculty of Cybernetics, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine
 • Міжнародна наукова конференція.”Моделювання та дослідження стійкості динамічних систем/Dynamical System Modeling and Stability Investigation” DSMSI PDMU
 • International Symposium «Метод дискретних особливостей в задачах математичної фізики /Discrete Singularities Methods in Mathematical Physics» МДОЗМФ/DSMMPh
 • Міжнародна наукова конференція “Обчислювальна та прикладна математика/Computational and Applied Mathematics” CAM Faculty of Cybernetics, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine