Відділ інформаційних та комунікаційних технологій

Інноваційна діяльність – це гарно організована, раціональна і систематична робота.

П. Друкер

Завідуючий відділом

Гуляєв Кирило Дмитрович

Кандидат технічних наук, старший науковий співробітник.

Лауреат Державної премії України в галузі освіти  у номінації «Дошкільна та позашкільна освіта» за цикл робіт «Всеукраїнський освітній Інтернет-портал «Острів знань» (2012). Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки  за роботу «Технологічні, організаційні та регуляторні засади побудови телекомунікаційних мереж сучасних та наступних поколінь» (2014).

Автор більше 60 наукових праць.

Основні напрями наукових досліджень: телекомунікації, інформаційні технології, теорія систем, теорія мереж, дослідження сучасних тенденцій  побудови  та  використання мережевих інструментів та ресурсів, дослідження телекомунікаційних технологій побудови мереж наступних поколінь, методи математичного моделювання в телекомунікаційних та радіотехнічних системах, забезпечення надійності телекомунікаційних систем, інформаційна та кібернетичних безпека.

Електронна пошта: k.guliaiev@gmail.com

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-4823-4087

Провідний науковий співробітник

Лісничий Василь Васильович

Кандидат філософських наук, професор

Нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України.

Автор більше 100 наукових праць.

Основні напрями наукових досліджень: державна політика, державна регіональна політика, дослідження та розробка підходів до формування і реалізації державної регіональної політики, дослідження проблем просторового розвитку регіонів, дослідження процесів демократизації політичної системи України.

Консультант Всеукраїнської асоціації обласних і районних рад.

Електронна пошта: masterslova46@gmail.com

 

Науковий співробітник

Приступа Володимир Віталійович

Кандидат технічних наук

Основні напрями наукових досліджень: забезпечення достовірності інформації систем передачі даних за рахунок розроблення моделей і методів, що використовують процеси багаторівневої адаптації каскадних кодових конструкцій, алгоритми функціонування систем передачі даних, що забезпечують достовірність передачі інформації в умовах впливу навмисних завад, забезпечення кіберзахисту та інформаційної безпеки в інформаційних та телекомунікаційних системах.

Електронна пошта: vavpris@gmail.com

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-6883-1121

 

Молодший науковий співробітник

Гойса Ярослав Ігорович

Основні напрями наукових досліджень: інформаційні технології, обробка даних, статистична обробка даних, бази даних, розробка та оптимізація алгоритмів для обробки даних, оптимізація роботи з протоколом MODBUS, аналітичні системи.

Електронна пошта: y.i.hoisa@gmail.com

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-1397-159X

 

Провідний інженер

Бондар Анатолій Васильович

Бондар Анатолій Васильович

Бондар Анатолій Васильович

Електронна пошта: itgis@nas.gov.ua

 

Провідний інженер

Красноухова Ольга Павлівна

Красноухова Ольга Павлівна

Красноухова Ольга Павлівна

Красноухова Ольга Павлівна

Електронна пошта: itgis@nas.gov.ua

 

Сумісники:

Головний науковий співробітник за сумісництвом

Скупейко Лукаш Іванович

Доктор філологічних наук, професор

Лауреат Премії НАН УРСР для молодих учених і студентів вищих навчальних закладів за кращі наукові роботи за роботу «Монографія “Іван Франко про творчу індивідуальність письменника” (1987).

Автор більше 50 наукових праць.

Сфера наукових інтересів: теорія літератури, українська класична література, франкознавство, творчість Лесі Українки, текстологія і джерелознавство.

Український літературознавець, головний редактор журналу «Слово і час».

Електронна пошта: lukashsk@ukr.net

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-0646-6421

Провідний науковий співробітник за сумісництвом

Гальченко Сергій Анастасійович

Кандидат філологічних наук (українська література)

Лауреат Державної премії України в галузі освіти за роботу “Науково-освітній Інтернет-портал «Тарас Григорович Шевченко»” (www.kobzar.ua)

Автор більше 100 публікацій.

Основні напрями наукових досліджень: українська література.

Фахівець із збирання архівів українських письменників, їх науковий опис та організація наукового використання; науково-дослідна робота у галузі текстології та літературного джерелознавства: дослідження літературознавчих джерел; дослідження історії створення та публікації літературних творів, редакції та варіанти, встановлення основного тексту, питання атрибуції, датування, композиції; підготовка науково-критичних та академічних видань української літературної спадщини: упорядкування, науковий коментар.

Електронна пошта: serhiy.halchenko@gmail.com

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-0166-5357

Провідний науковий співробітник за сумісництвом

Пилипчук Святослав Михайлович

Доктор філологічних наук, доцент.

Лауреат обласної премії в галузі культури, літератури, мистецтва, журналістики та архітектури у номінації Літературознавство, сучасна літературна критика та переклади – імені Михайла Возняка за  2014 рік. Нагороджений грамотою Львівської обласної державної адміністрації за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток науки, активну участь у громадсько-культурному житті Львівщини та з нагоди Дня науки (2019 рік).

Автор понад 70 наукових праць. Основні напрями наукових досліджень: літературознавство, франкознавство, історія літератури, фольклористика, зв’язок фольклору та літератури, історія української фольклористики, теорія фольклору, поетика літератури та фольклору, генологія.

Фахівець у галузі літературознавства, франкознавства та фольклористики.

Декан філологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

Електронна пошта: pylypchuk.sviat@gmail.com

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-7445-6233

 

Старший науковий співробітник за сумісництвом

Голяк Тетяна Василівна

Кандидат філологічних наук.

Автор більше 15 наукових праць.

Основні напрями наукових досліджень: літературне джерелознавство і текстологія, франкознавство, текстологічна історія багатотомних видань творів І. Франка.

Електронна пошта: tetiana.holiak@gmail.com

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-1930-101X

 

ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:

 • розробка методів проектування  та моделювання онтологій навчального призначення;
 • визначення засобів доступу до інформаційних ресурсів та існуючих в інформаційному середовищі систем знань;
 • створення засобів підтримки різних форм взаємодії суб’єктів навчального процесу в інформаційному середовищі;
 • дослідження сучасних тенденцій  побудови  та  використання мережевих інструментів та ресурсів, їх вплив на розвиток  освітнього простору  і освітніх технологій;
 • створення засобів формування  електронних площадок діяльності  учнів, викладачів та експертів в інтелектуальному інформаційному середовищі навчального призначення;
 • визначення методів і засобів категоризації та  виявлення тематичних характеристик потоків знань, що використовуються в навчальному процесі;
 • дослідження, спрямовані на організацію навчання обдарованих дітей та сприяння розвитку їх обдарувань у процесі навчання;
 • дослідження телекомунікаційних технологій побудови мереж наступних поколінь в частині реалізації систем адресації із змінним розміром мережної адреси та систем фільтрації нецільового контенту.
 • інформаційно-аналітичні технології забезпечення діяльності органів державної влади;
 • демократизація суспільно-владних відносин, формування та розвиток партнерської взаємодії органів державної влади та  громадянського суспільства;
 • нові інформаційні технології забезпечення діяльності органів державної влади;
 • нові комп’ютерні засоби та технології інформатизації суспільства;
 • процеси, пов’язані із системою владних відносин в Україні;
 • вивчення та узагальнення досвіду використання органами влади інформаційних технологій в США, Польщі та країнах Скандинавії;
 • політика регіоналого розвитку.
ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ
Фундаментальні
 • Розроблено методи проектування та реалізації доступу до інформаційних ресурсів на основі використання їх семантичних властивостей.
 • Розроблено засоби формування тематично орієнтованого онтологічного інтерфейсу. Створено технологію інтеграції інформаційних систем на основі використання засобів онтологічного інтерфейсу.
 • Розроблено теоретичні основи та здійснено програму реалізації системи адресації із змінним розміром мережної адреси, що дозволяє підвищити швидкість передачі даних та зменшити навантаження на апаратну складову телекомунікаційних мереж.
 • Розроблено організаційно-технічні та програмні рішення для створення систем фільтрації зовнішньої інформації та обмеження доступу до нецільового контенту в корпоративних та галузевих мережах освітніх закладів, державних органів, наукових закладів, тощо.
 • Побудовано модель базових принципів державної інформаційно-комунікативної політики для рішення завдання формування єдиного інформаційного простору України.
 • Сформовані вектори сучасної моделі взаємодії органів державної влади та системи місцевого самоврядування.
 • Розроблена модель інформаційної та комунікативної взаємодії між центральними та місцевими органами влади.
 • Визначено систему організації влади, побудованої на фундаменті структурної та функціональної  автономномізації владних структур.
 • Проведено моделювання взаємодії між центральними, регіональними та місцевими органами влади в Україні.
 • Спрогнозовано перспективні шляхи розвитку владних відносин через інформаційний вплив.
Прикладні:
 • Розроблено науково-методичне та інформаційно-комунікативне забезпечення шкільної освіти, основною метою якого є покращення умов навчальної діяльності, стимуляція дослідницької діяльності та розкриття творчого потенціалу учнів, враховуючи вікові особливості, природні нахили та наукову зацікавленість.  Система надає можливості для визначення рівня знань учнів з навчальних дисциплін, розвитку мотивації в процесі самостійного навчання, встановлення міжпредметних зв’язків, зберігання великих об’ємів теоретичних матеріалів, роботи з інтерактивними експонатами музею.
 • Розроблено унікальну систему, яка дозволяє легко та оперативно здійснювати інвентаризаційний опис на підприємстві та забезпечує автоматичне ведення відповідних документів згідно з державними стандартами. Ведення обліку активів відбувається в єдиній уніфікованій базі, з якою одночасно може працювати кілька відповідальних осіб з різними рівнями доступу.
 • Розроблено сучасну платформу для науково-освітніх програм, яка призначена для дистанційного навчання або підвищення кваліфікації працівників. Впровадження платформи є оптимальним рішенням для:
- вузькоспеціалізованих навчальних закладів;
- приватних та державних тренінгових компаній;
- центрів вивчення іноземних мов.

Використання системи забезпечить умови для навчання більшої кількості студентів/працівників, зменшення витрат на організацію навчального процесу, забезпечить свободу, гнучкість і мобільність кожного його учасника, індивідуальність навчання та доступність освіти.

 • Розроблено автоматизовану систему керування аккаунтами, яка забезпечує умови для створення та поширення облікових записів пропонованого програмного забезпечення. Система створена з метою спрощення процедури продажу та поширення програмного забезпечення і надає можливості для централізованого використання програмного коду розробника шляхом створення копій облікових записів з уже вказаними параметрами та налаштуваннями програми.
 • Розроблено унікальну систему, призначену для накопичення, збереження, систематизації та відображення електронних матеріалів, віднесених до певних категорій та наділених певними характеристиками. Основне призначення системи – забезпечення зручного доступу користувачів до матеріалів, створення віртуальних груп чи категорій матеріалів, об’єднаних спільними властивостями та забезпечення семантичного пошуку інформації.
 • Розроблено технологію Full HD 3D online video трансляції, яка забезпечує організацію високоякісних трансляцій конференцій, форумів, виставок та інших наукових заходів в режимі он-лайн з підтримкою ЗD-відеопотоку.
 • Система забезпечує ЗD-відеозйомку об’єкта, захват та перетворення відео-потоку у відповідний формат, його комп’ютерну обробку та передачу до серверу з подальшою трансляцією в мережі Інтернет. Використовуючи дану систему, користувач реалізовує ефект «віртуальної присутності» об’єкта, що надає високу якість та реальність відео і забезпечує передачу зображення в реальному часі.
 • Визначено концептуальні засади інформаційно-технологічного забезпечення діяльності органів державної влади та його впливу на рівень демократичності державного управління.
 • Проведено класифікацію, типологізацію та виявлення спільних і особистих рис сучасних світових інформаційно-аналітичних технологій забезпечення діяльності органів державної влади.
 • Здійснено верифікацію можливостей апроксимації американського та європейського досвіду інформаційно-технологічного забезпечення діяльності органів державної влади в українських умовах.
 • Виявлено основні концепти щодо запровадження новітніх інформаційно-технологічних механізмів та моделей діяльності органів державної влади в умовах демократизації суспільного розвитку.
 • Виокремлено основні напрямки вдосконалення інформаційно-аналітичних технологій забезпечення діяльності органів державної влади з використанням інтернет-середовища та партнерських форм інформаційної взаємодії влади й інституцій громадянського суспільства.
 • Розроблено практичні рекомендації з вдосконалення нормативно-правової бази щодо врегулювання суспільних відносин в процесі інформаційно-технологічного забезпечення діяльності органів державної влади в Україні
 • Сформовано особливості державного управління інформаційно–комунікативними процесами.