Довгий С.О., Ліфанов І.К.

Книга містить основні дані про сучасний стан методів чисельного розв’язку інтегральних рівнянь, що необхідні для початкового знайомства з фахом. Викладаються основи обчислення визначених, сингулярних і гіперсингулярних одномірних та двовимірних інтегралів, а також чисельного розв’язку рівнянь з ними. Велику увагу приділено гіперсингулярним інтегральним рівнянням, до яких зводиться задача Неймана для рівняння Лапласа і Гельмгольца. Надано застосування методів, що розглядаються, до чисельного розв’язку стаціонарних та нестаціонарних, лінійних та нелінійних, плоских та просторових задач аеродинаміки, включаючи обтікання тіл, що погано обтікаються (тобто тіл, що мають гострі кромки, кути). Наводиться новий спосіб викладення елементів теорії потенціалу. Надано багато прикладів розрахунків, що допомагають освоєнню матеріалу.
Для студентів і аспірантів, а також спеціалістів з чисельного експерименту на підґрунті інтегральних рівнянь в аеродинаміці, теорії пружності, дифракції хвиль та інших прикладних галузях.