16-17 травня 2013 року представники Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України Радчук В.В. та Стрижак О.Є. взяли участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми підготовки спеціалістів ІКТ», присвяченій 10-й річниці кафедри прикладної математики та соціальної інформатики Хмельницького національного університету (м. Хмельницький).

Конференцію організовано в рамках виконання проектів TEMPUS, а саме: Інформатика і менеджмент: рамки кваліфікацій у відповідності до вимог Болонського процесу”; Університетський менеджмент: інформаційна підтримка і комп’ютеризація; Побудова глобального багатогалузевого цифрового управлiння i полiтики формування науково-практичного товариства.

Організаторами конференції виступили Інститут інновацій і змісту освіти МОН України, Хмельницький національний університет, Хмельницький державний центр науки, інновацій та інформатизації, Університет Кобленц-Ландау (Німеччина), Університет Марії Кюрі-Склодовської (Польща), Університет Лінк Кампус (Італія), Академія Інформатизації Освіти (Росія), ФДНЗ «Інститут інформатизації освіти» РАО (Росія).

 

Більш детальна інформація про захід розміщена:

http://www.khnu.km.ua/root/page.aspx?r=8&p=510